Nid oes Angen Stori ar Bob Strategaeth Cynnwys

Mae straeon ym mhobman ac rydw i'n sâl ohoni. Mae pob ap cyfryngau cymdeithasol yn ceisio eu taflu yn fy wyneb, mae pob gwefan yn ceisio fy nenu i'w stori clickbait, a nawr mae pob brand eisiau cysylltu'n emosiynol â mi ar-lein. Os gwelwch yn dda gwnewch iddo stopio. Rhesymau Pam fy mod i'n Tyfu wedi blino ar straeon: Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofnadwy o adrodd straeon. Nid yw'r mwyafrif o bobl yn chwilio am straeon. Gasp! Rwy'n gwybod fy mod i'n mynd i gynhyrfu gweithwyr proffesiynol y cynnwys

Llanw Cynyddol VR mewn Cyhoeddi a Marchnata

Ers dechrau marchnata modern, mae brandiau wedi deall mai ffurfio cysylltiad â defnyddwyr terfynol yw craidd strategaeth farchnata lwyddiannus - yn aml mae creu rhywbeth sy'n ennyn emosiwn neu'n darparu profiad yn cael yr argraff fwyaf parhaol. Gyda marchnatwyr yn troi fwyfwy at dactegau digidol a symudol, mae'r gallu i gysylltu â defnyddwyr terfynol mewn ffordd ymgolli wedi lleihau. Fodd bynnag, mae'r addewid o rithwirionedd (VR) fel profiad ymgolli

Effaith Micro-Eiliadau ar Daith y Defnyddiwr

Tuedd marchnata poeth yr ydym wedi dechrau clywed mwy a mwy amdano yw micro-eiliadau. Ar hyn o bryd mae micro-eiliadau yn dylanwadu ar ymddygiad a disgwyliadau prynwyr, ac maen nhw'n newid y ffordd mae defnyddwyr yn siopa ar draws diwydiannau. Ond beth yn union yw micro-eiliadau? Ym mha ffyrdd maen nhw'n siapio taith y defnyddiwr? Mae'n bwysig deall pa mor newydd iawn yw'r syniad o ficro-eiliadau yn y byd marchnata digidol. Meddyliwch gyda Google sy'n arwain y tâl ar ymchwilio i'r ffyrdd y mae technoleg ffôn clyfar yn chwyldroi

Adobe Spark: Graffeg Gymdeithasol, Straeon Gwe a Fideos wedi'u hanimeiddio

Pan ddywed Mari Smith ei bod wrth ei bodd ag offeryn ar gyfer marchnata ar Facebook, mae'n golygu ei bod yn werth edrych i mewn. A dyna'n union wnes i. Datrysiad gwe a symudol integredig am ddim yw Adobe Spark ar gyfer creu a rhannu straeon gweledol effeithiol. Ar ôl i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'ch Adobe ID neu fewngofnodi cymdeithasol, gallwch chi gychwyn prosiect newydd neu gyrchu prosiectau blaenorol rydych chi eisoes wedi'u cychwyn neu eu cwblhau. Gallwch hefyd ymweld â'r oriel #sparkmade i gael ysbrydoliaeth!

Canlyniadau Cwsmer fel Cynnwys: Sut y gwnaeth Dan Anton Grew Ei Fusnes SEO i 7 Ffigwr Leveraging Testimonials

Mae marchnata cynnwys yn ymadrodd bywiog KPI ethereal mewn marchnata sydd wedi mynd i'w gasgliad rhesymegol, perchnogion busnes yn blogio am bynciau anniddorol er mwyn cysylltu neu i gadw eu gwefan yn ffres. Nid yw cynnwys yn fodd i ddiwedd flynyddoedd yn ôl roedd Google wrth ei fodd yn graddio gwefannau mwy gyda mwy o gynnwys. Arweiniodd hyn at blogwyr, cysylltiedigion, a pherchnogion busnes yn corddi cynnwys cyffredin ad cyfog, gyda'r addewid disgwyliedig yn y dyfodol