Kroger Chefbot: Achos Defnydd Gwych Wrth Ddarparu Gwerth yn y Cyfryngau Cymdeithasol gyda Thechnoleg Bot

Mae Kroger yn gadwyn archfarchnadoedd lleol rydw i wir yn eu caru. Maent yn cynnig danfon gartref, codi, hunan-dalu, sganwyr til, a mwy. Mae'r cwmni'n cydnabod bod darparu gwerth a gwasanaeth i gwsmeriaid o'r pwys mwyaf i lwyddiant unrhyw sefydliad. Mae technoleg, wrth gwrs, yn fodd i ddarparu ar gyfer hyn. Nid yw hynny'n golygu nad yw pobl a phrosesau o bwys, dim ond golygu bod buddsoddiad i ddarparu gwerth i'ch cwsmeriaid yn y pen draw yn fuddsoddiad yng nghanfyddiad eich brand.

Peidiwch â thanamcangyfrif Effaith Siop Brics a Morter

Yn ddiweddar, gwnaethom rannu rhai enghreifftiau o sut y gall Enterprise IoT (Internet of Things) gael effaith enfawr ar werthiannau siopau adwerthu. Roedd fy mab yn rhannu stori newyddion gyda mi ar fanwerthu a nododd rai ystadegau eithaf llwm ynghylch agor a chau siopau adwerthu. Er bod y bwlch o gau yn parhau i gynyddu, mae'n bwysig cydnabod bod y wlad hon yn parhau i agor mwy a mwy o allfeydd manwerthu. Hyd yn oed Amazon, yr hyn a elwir yn fanwerthu

3 Allwedd i Foderneiddio Profiadau Mewn Siop ... a Refeniw

Y penwythnos hwn es i siopa yn y Kroger Marketplace newydd. Nodyn ochr ... pe bai dim ond Kroger yn credu bod buddsoddi yn eu presenoldeb ar-lein yr un mor bwysig â'u presenoldeb manwerthu. Rwy'n digress. Adeiladwyd y farchnad newydd ar draws y stryd o'r Kroger blaenorol. Un cam y tu mewn a gallwch weld pam. Pobydd gyda bara Artisan ffres, deli gyda chownter caws gourmet pwrpasol, Starbucks, cownter swshi, a siopa un stop ar gyfer babanod, teganau,

Socialbungy: Eich Llwyfan Marchnata Cymheiriaid

Pryd bynnag y bydd hysbysebwr newydd yn cofrestru ar ein gwefan ac mae ganddyn nhw blatfform marchnata, rydyn ni'n aml yn cymryd plymio dyfnach ac yn gwneud post blog amdanyn nhw. Yn ddiweddar, arwyddodd SocialBungy i hysbysebu felly gwnaethom eu gwirio ac eisiau ei rannu gyda chi. Offeryn marchnata digwyddiadau a dal plwm ar gyfer yr iPad (neu unrhyw dabled a PC) a ddefnyddir i redeg cystadlaethau, sweepstakes, a ffurflenni cofrestru yw SocialBungy. Perffaith ar gyfer hyrwyddiadau yn y siop,

Ategyn Selz: Trowch Swyddi Blog a Diweddariadau Cymdeithasol yn Werthu

Mae Selz yn ddatblygiad gwych ym maes e-fasnach, gan ddarparu rhyngwyneb defnyddiwr glân a syml ar gyfer gwerthu eitemau (lawrlwythiadau corfforol neu ddigidol) ar gymdeithasol neu drwy eich gwefan neu'ch blog. Mae ymgorffori eu paltform yn cael ei gyflawni trwy widget neu botwm prynu. Pan fydd yn cael ei wasgu, deuir â'r defnyddiwr i safle diogel ac mae'n gallu lawrlwytho neu archebu'r cynnyrch y gofynnwyd amdano. Nid oes angen integreiddio taliadau cymhleth, gosod tystysgrifau diogel na gosod

Beth sydd ynddo? Ble mae e? Sut? Strategaethau Marchnata Gwe

Pan fyddwch chi'n agor siop, chi sy'n penderfynu ble i roi'r siop, beth i'w roi yn y siop, a sut ydych chi'n cael pobl iddi. Mae agor gwefan, ni waeth a yw'n sefydliad manwerthu ai peidio, yn gofyn am strategaethau tebyg: Beth fydd yn eich gwefan? Ble fydd eich gwefan? Sut gall pobl ddod o hyd iddo? Sut y byddwch chi'n eu cadw? Beth fydd yn digwydd ar eich Gwefan? Credwch ef neu