Strategaethau ar gyfer Trydar Effeithiol

Rwyf wrth fy modd â'r data yn yr adroddiad hwn gan Buddy Media ac ffeithlun o Fusework Studios. Mae'r data'n tynnu sylw at y cyfle sydd gan fusnesau i ymgysylltu â chwsmeriaid pan fyddant ar gael, gofyn i'w dilynwyr weithredu, a chadw'r neges yn syml. Wrth gwrs, rwyf bob amser yn annog ein cleientiaid i brofi a mesur hefyd. Efallai nad yw'ch cystadleuwyr yn trydar ar y penwythnosau - gallai fod yn amser perffaith i chi gasglu rhywfaint o sylw. Os