Disgrifiad: Golygu Sain gan Ddefnyddio'r Trawsgrifiad

Nid yn aml y byddaf yn cyffroi am dechnoleg ... ond mae Descript wedi lansio gwasanaeth stiwdio podlediad sydd â rhai nodweddion diddorol iawn. Y gorau, yn fy marn i, yw'r gallu i olygu sain heb olygydd sain go iawn. Mae disgrifiad yn trawsgrifio'ch podlediad, gyda'r gallu i olygu eich podlediad trwy olygu testun! Rydw i wedi bod yn podcaster brwd ers blynyddoedd, ond rydw i'n aml yn codi ofn ar olygu fy mhodlediadau. Yn wir, rydw i wedi gadael rhai cyfweliadau anhygoel

RØDE yn Rhyddhau Yn eithaf y Stiwdio Cynhyrchu Podcast!

Un peth nad ydw i'n mynd i'w rannu yn y swydd hon yw faint o arian ac amser rydw i wedi'i dreulio yn prynu, gwerthuso a phrofi offer ar gyfer fy mhodlediadau. O gymysgydd a stiwdio lawn, i stiwdio gryno y gallaf ei gario mewn sach gefn, i lawr i feicroffonau USB y gallaf eu recordio trwy liniadur neu iPhone ... rwyf wedi rhoi cynnig arnynt i gyd. Y broblem hyd yma fu'r cyfuniad o westeion yn y stiwdio ac o bell. Mae'n gymaint

Sut i Gofnodi Gwesteion Lleol Lluosog ar Eich Chwyddo H6 Gyda Gwestai o Bell mewn Band Garej

Os ydych chi'n mynd i fod o ddifrif ynglŷn â phodledu, byddwn i wir yn eich annog chi i gynilo ar gyfer Recordydd Zoom H6. Dyfais syml yn unig ydyw sydd angen bron dim hyfforddiant i recordio ag ef. Ychwanegwch rai meicroffonau Shure SM58, standiau meicroffon cludadwy, ac mae gennych chi stiwdio y gallwch chi fynd ag ef i unrhyw le a chael sain wych gyda hi. Fodd bynnag, er bod hyn yn wych ar gyfer podlediad lle mae'ch gwesteion i gyd gyda chi, mae gennych westai anghysbell

Mae podledu yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd a monetization

Mae gennym tua 4 miliwn o lawrlwythiadau o 200+ pennod o'n podlediad marchnata hyd yma, ac mae'n parhau i dyfu. Cymaint felly nes i ni fuddsoddi yn ein stiwdio podlediad. Rydw i mewn gwirionedd yng nghyfnodau dylunio stiwdio newydd y byddaf efallai'n eu hadleoli i'm cartref ers i mi gael fy hun naill ai'n cymryd rhan neu'n rhedeg cymaint o bodlediadau. O'i ddechreuad gostyngedig yn 2003, mae podledu wedi dod yn rym na ellir ei atal ym maes marchnata cynnwys a

Y Wers Cysylltiadau Cyhoeddus a Ddysgon ni Wrth Gyflwyno Ein Stori

Flynyddoedd yn ôl ysgrifennais bost ar fecaneg sut i ysgrifennu traw o fy safbwynt i fel cyhoeddiad. Un o'r pethau olaf y soniaf amdanynt yn yr erthygl yw bod yn rhaid iddo fod yn berthnasol i'n cynulleidfa. Rydw i'n mynd i fynd gam ymhellach a dweud, gyda'r holl leiniau sŵn a crap allan yna, bod cyfle enfawr i PR da chwynnu trwy'r annibendod a bwrw ymlaen