Lle i gynnal, syndiceiddio, rhannu, optimeiddio a hyrwyddo'ch podlediad

Y llynedd oedd y flwyddyn y ffrwydrodd podlediad mewn poblogrwydd. Mewn gwirionedd, mae 21% o Americanwyr dros 12 oed wedi dweud eu bod wedi gwrando ar bodlediad yn ystod y mis diwethaf, sydd wedi cynyddu’n raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn o’r gyfran o 12% yn 2008 a dim ond y nifer hwn a welaf yn parhau i dyfu. Felly ydych chi wedi penderfynu cychwyn eich podlediad eich hun? Wel, mae yna ychydig o bethau i'w hystyried yn gyntaf - lle byddwch chi'n cynnal

Ffyrdd Clyfar i Gyfuno Marchnata Cynnwys ag SEO

Datblygodd y Folks yn Blogmost.com yr ffeithlun hwn a'i enwi yn Little Known Ways to Build High Quality Backlinks yn 2014. Nid wyf yn siŵr fy mod yn hoffi'r teitl hwnnw ... nid wyf yn credu y dylai cwmnïau ganolbwyntio ar adeiladu cysylltiadau mwyach. Mae ein harbenigwyr chwilio lleol yn Site Strategics yn hoffi dweud bod strategaethau newydd yn gofyn am ennill cysylltiadau yn hytrach na'u hadeiladu'n weithredol. Yn bwysicach fyth, credaf fod yr ffeithlun hwn yn cyfuno tunnell o offer a safleoedd dosbarthu lle gallwch chi

Mae ein Podlediad Marchnata ar gael ar Stitcher!

Cyflwynodd Marty Thompson fi i Stitcher, cymhwysiad gwych sy'n agregu podlediadau ac yn eu gwneud yn hawdd dod o hyd iddynt ar eich dyfais symudol. P'un a ydych chi ar iPhone, Android, Blackberry, neu Palm - gallwch lawrlwytho Stitcher a nawr gwrando ar ein Podlediad Marchnata gydag Edge of the Web Radio. Mae cynulleidfa'r sioe wedi bod yn tyfu'n gyson ac rydyn ni'n mwynhau'r gwesteion gwych - gan gynnwys Lisa Sabin-Wilson, Eric Tobias, Chris Brogan, Debbie Weil, Jason Falls, Scott