Seicoleg a ROI Lliw

Rwy'n sugnwr ar gyfer ffeithlun lliw ... rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi sut mae rhywiau'n dehongli lliwiau, lliw, emosiwn a brandio ac a yw lliwiau'n effeithio ar ymddygiad prynu ai peidio. Mae'r ffeithlun hwn yn rhoi manylion y seicoleg a hyd yn oed yr enillion ar fuddsoddiad y gallai cwmni eu sicrhau trwy ganolbwyntio ar y lliwiau maen nhw'n eu defnyddio trwy gydol eu profiad defnyddiwr. Mae emosiynau sy'n cael eu dwyn yn ôl lliw yn fwy seiliedig ar brofiadau personol nag ar yr hyn y dywedir wrthym y dylent ei gynrychioli. Efallai y bydd y lliw coch

Gwyddoniaeth Marchnata Gweledol

Y mis hwn rydym wedi cael 2 ffotoshoots gyda chleientiaid, fideo drôn, a fideo arweinyddiaeth meddwl ... i gyd i addasu gwefannau a chynnwys ein cleientiaid. Bob tro rydyn ni'n cyfnewid lluniau stoc a fideo ar wefannau cwsmeriaid ac yn rhoi lluniau o'u cwmni, eu staff a'u cwsmeriaid yn ei le ... mae'n trawsnewid y wefan, ac mae ymgysylltu ac addasiadau yn cynyddu. Mae'n un o'r pethau cynnil hynny nad ydyn ni o reidrwydd yn eu nodi wrth weld gwefan, ond