Pressfarm: Dewch o hyd i Newyddiadurwyr i Ysgrifennu Am Eich Cychwyn

Ar adegau, mae gennym gychwyniadau cyn-refeniw, cyn-fuddsoddi sy'n gofyn i ni am gymorth marchnata ac nid oes unrhyw beth y gallwn ei wneud mewn gwirionedd gan nad oes ganddynt gyllideb. Rydym yn aml yn darparu rhywfaint o gyngor iddynt sy'n cynnwys cymell marchnata ar lafar gwlad (aka atgyfeiriadau) neu gymryd yr ychydig arian sydd ganddyn nhw a chael cwmni cysylltiadau cyhoeddus gwych. Gan fod angen ymchwil, cynllunio, profi a momentwm ar gynnwys a marchnata i mewn - mae'n cymryd gormod o amser ac yn gofyn i lawer