3 Opsiwn Llongau E-Fasnach sy'n Gyrru Ymddygiad Prynu

Rywbryd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn anarferol dechreuodd Omaha Steaks gyfeirio galwadau ffôn at ein rhif Google Voice heb ei gyhoeddi. Ar gyfartaledd rydym yn 20 i 50 neges llais y dydd ac mae'r nifer yn cynyddu wrth inni agosáu at y Nadolig. Rwyf wedi anfon e-bost atynt, wedi cysylltu â nhw ar Facebook, ac yn dal i fethu eu cael i ymateb i'r tua 800 o alwadau ffôn craff sy'n riportio materion danfon neu gwestiynau ynghylch archebion. Os ydych chi'n adnabod rhywun o'u gweithrediaeth

Doethineb Cyfryngau Cymdeithasol wedi'i guradu gan yr Arbenigwyr Menter Gorau

Beth mae Gweithwyr Proffesiynol Cyfryngau Cymdeithasol y Cwmni Mawr yn gwybod efallai na fydd y gweddill ohonom mor glir yn ei gylch? Cloddiodd ReferralCandy i mewn i ddata o e-lyfr diweddaraf Jay Baer, ​​Social Pros All-Stars: Career Paths & Tips gan 27 o Broffesiynolion Cyfryngau Cymdeithasol y Cwmni Mawr i weld a allem ddod o hyd i unrhyw batrymau ystyrlon. Mae'r wybodaeth yn cynnwys awgrymiadau ar sefydlu'ch presenoldeb cyfryngau cymdeithasol, tyfu'ch cynulleidfa, adeiladu cymuned a doethineb cyffredinol ar gynrychioli'ch brand yn dda a