PHP a SQL: Cyfrifwch neu Ymholi Pellter Cylch Mawr rhwng Pwyntiau Lledred a Hydred Gyda'r Fformiwla Haversine

Y mis hwn rydw i wedi bod yn rhaglennu cryn dipyn yn PHP a MySQL mewn perthynas â GIS. Wrth grwydro o amgylch y rhwyd, cefais amser caled yn darganfod rhai o'r cyfrifiadau Daearyddol i ddod o hyd i'r pellter rhwng dau leoliad felly roeddwn i eisiau eu rhannu yma. Y ffordd syml o gyfrifo pellter rhwng dau bwynt yw defnyddio fformiwla Pythagorean i gyfrifo hypotenws triongl (A² + B² = C²). Dyma

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn Rheolwr Perthynas Cwsmer da roedd angen i chi seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person â mwy o feddwl creadigol. Heddiw, peiriannydd neu arbenigwr data sydd â gwybodaeth sylfaenol yw arbenigwr CRM da

MQLs Are Passé - Ydych chi'n Cynhyrchu MQMs?

Y MQM yw'r arian marchnata newydd. Mae cyfarfodydd â chymhwyster marchnata (MQM) gyda rhagolygon a chwsmeriaid yn gyrru'r cylch gwerthu yn gyflymach ac yn cynyddu'r biblinell refeniw yn well. Os nad ydych yn digideiddio milltir olaf eich ymgyrchoedd marchnata sy'n arwain at fwy o enillion gan gwsmeriaid, mae'n bryd ystyried yr arloesedd marchnata diweddaraf. Rydym wedi hen newid i newid gêm o fyd MQLs i fyd lle mae arweinwyr parod ar gyfer sgwrs yn brif arian marchnata. Mae'r

Pa Offer sy'n Gysylltiedig â Data y Mae Marchnatwyr yn eu Defnyddio i Fesur a Dadansoddi?

Un o'r swyddi a rennir fwyaf a ysgrifennwyd gennym erioed oedd beth yw dadansoddeg a'r mathau o offer dadansoddeg sydd ar gael i helpu marchnatwyr i fonitro eu perfformiad, dadansoddi cyfleoedd i wella, a mesur ymateb ac ymddygiad defnyddwyr. Ond pa offer y mae marchnatwyr yn eu defnyddio? Yn ôl arolwg diweddaraf Econsultancy, mae Marchnatwyr yn defnyddio dadansoddeg gwe yn llethol, yna Excel, dadansoddeg gymdeithasol, dadansoddeg symudol, A / B neu brofion aml-amrywedd, cronfeydd data perthynol (SQL), llwyfannau cudd-wybodaeth busnes, rheoli tagiau, datrysiadau priodoli, awtomeiddio ymgyrchoedd,