Parth Lluosog yn eich Cofnod SPF

Fe wnaethon ni rampio ein cylchlythyr wythnosol (gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru!) A sylwais fod ein cyfraddau agored a chlicio drwodd yn eithaf isel. Mae'n debygol nad yw llawer o'r negeseuon e-bost hynny yn cyrraedd y blwch derbyn o gwbl. Un eitem allweddol oedd bod gennym gofnod SPF - cofnod testun DNS - nad oedd yn nodi bod ein darparwr gwasanaeth e-bost newydd yn un o'n hanfonwyr. Mae darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn defnyddio'r cofnod hwn i

Cappuccino a'r Gorweddi Pecynnu

Yr wythnos diwethaf mi wnes i stopio am burrito McSkillet ar y ffordd i'r gwaith. Mae'n debyg y gallwn i ysgrifennu post yn union ar faint rydw i'n caru'r rheini a burritos brecwast Qdoba, ond byddaf yn eich sbario. Tra roeddwn i yn McDonalds, cafodd fy chwilfrydedd y gorau ohonof ac archebais McCafe Mocha yn hytrach na stopio yn fy hoff siop goffi. Mae arwyddion a deunydd pacio lliwgar, soffistigedig gyda thonau daear yn eich amgylchynu ac yn gwneud ichi deimlo fel

E-byst ddim yn llwyddo? Ychwanegwch gofnod SPF!

Newydd symud e-bost fy nghwmni i Google Applications. Hyd yn hyn, rydyn ni wir yn caru'r rhyddid y mae'n ei ddarparu i ni. Cyn bod ar Google, roeddem yn arfer gorfod cyflwyno ceisiadau am unrhyw newidiadau, ychwanegu ychwanegiadau, ac ati. Nawr gallwn drin y cyfan trwy ryngwyneb syml Google. Un rhwystr y gwnaethom sylwi arno, serch hynny, oedd nad yw rhywfaint o e-bost o'n system yn ei wneud i ni mewn gwirionedd. Fe wnes i ddarllen rhywfaint ar Google