E-bost Llinell Pwnc Geiriau Sy'n Sbarduno Hidlau Sbam A'ch Llwybro I'r Ffolder Sothach

Mae cael eich e-byst wedi'u cyfeirio i'r ffolder sothach yn ofnadwy ... yn enwedig pan fyddwch chi wedi gweithio mor galed i adeiladu rhestr o danysgrifwyr a ymunodd yn llawn ac sy'n dymuno gweld eich e-bost. Mae yna rai ffactorau sy'n effeithio ar enw da eich anfonwr a all effeithio ar eich gallu i gyrraedd y mewnflwch: Anfon o gyfeiriad parth neu IP sydd ag enw gwael am gwynion sbam. Cael eich adrodd fel SPAM gan eich tanysgrifwyr. Cael

Fe wnaeth ychwanegu Preheader E-bost Cynyddu fy Nghyfradd Lleoli Mewnflwch 15%

Mae dosbarthu e-bost yn dwp. Dydw i ddim yn twyllo. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 20 mlynedd ond mae gennym 50+ o gleientiaid e-bost o hyd sydd i gyd yn arddangos yr un cod yn wahanol. Ac mae gennym ni ddegau o filoedd o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) sydd â rheolau eu hunain yn y bôn ynglŷn â rheoli SPAM. Mae gennym ESPs sydd â rheolau llym y mae'n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw wrth ychwanegu tanysgrifiwr sengl ... ac nid yw'r rheolau hynny byth yn cael eu cyfleu i'r

Beth yw'r Ddeddf CAN-SPAM?

Cafodd rheoliadau'r Unol Daleithiau sy'n ymwneud â negeseuon e-bost masnachol eu rheoleiddio yn 2003 o dan Ddeddf CAN-SPAM y Comisiwn Masnach Ffederal. Er ei bod wedi bod dros ddegawd ... rwy'n dal i agor fy mewnflwch yn ddyddiol i e-bost digymell sydd â gwybodaeth ffug a dim dull i optio allan. Nid wyf yn siŵr pa mor effeithiol fu'r rheoliadau hyd yn oed gyda'r bygythiad o hyd at ddirwy o $ 16,000 am bob tramgwydd. Yn ddiddorol, nid oes angen caniatâd i anfon e-bost at y Ddeddf CAN-SPAM

Profwr Post: Offeryn Am Ddim i Wirio'ch Cylchlythyr E-bost yn erbyn Materion SPAM Cyffredin

Rydym wedi bod yn monitro ein canrannau mewnflwch e-bost gyda'n partneriaid yn 250ok ac yn cael rhai canlyniadau gwych. Roeddwn i eisiau cloddio ychydig yn ddyfnach i adeiladwaith gwirioneddol ein e-bost a dod o hyd i offeryn gwych o'r enw profwr post. Mae profwr post yn darparu cyfeiriad e-bost unigryw i chi y gallwch chi anfon eich cylchlythyr ato ac yna maen nhw'n darparu dadansoddiad cyflym o'ch e-bost yn erbyn gwiriadau SPAM cyffredin gan hidlwyr sothach. Mae'r

Pam Mae Defnyddwyr yn Ymddieithrio â'ch E-bost

Mae gormod o farchnatwyr e-bost yn syrthio i rythm lle maen nhw'n anfon e-bost yn seiliedig ar eu hamserlen gorfforaethol neu eu nodau yn hytrach nag anghenion y tanysgrifwyr. Bydd darparu e-byst i'ch cynulleidfa a sicrhau eu bod yn werthfawr yn eu cadw'n tanysgrifio, yn ymgysylltu, yn trosi ... ac yn y pen draw bydd yn eich cadw allan o'u ffolder e-bost sothach. Ar ôl ymweld â'ch gwefan, prynu, neu faglu ar draws blog eich cwmni, mae cwsmer wedi cofrestru i dderbyn e-bost gennych chi. Ar gyfer