5 Arferion Gorau Llwyddiant Cwsmer SaaS

Amser Darllen: 4 Cofnodion Wedi mynd yw'r dyddiau pan fydd y timau llwyddiant cwsmeriaid yn tocio gyda galwadau diderfyn a chleientiaid i'w trin. Oherwydd nawr yw'r amser i gorddi llai a derbyn mwy o ran llwyddiant cwsmeriaid. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhai strategaethau craff, ac efallai rhywfaint o help gan gwmni datblygu cymwysiadau SaaS. Ond, hyd yn oed cyn hynny, mae popeth yn dibynnu ar wybod yr arferion cywir ar gyfer llwyddiant cwsmeriaid. Ond yn gyntaf, a ydych chi'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r term. Gadewch i ni

Beth yw'r Strategaethau Gorau ar gyfer Llwyfannau SaaS i Dyfu

Amser Darllen: 6 Cofnodion Beth yw eich prif ffocws fel cwmni SaaS? Twf, wrth gwrs. Disgwylir llwyddiant skyrocketing gennych chi. Mae'n hanfodol i'ch goroesiad tymor hir: Hyd yn oed os yw cwmni meddalwedd yn tyfu ar 60% yn flynyddol, nid yw ei siawns o ddod yn gawr gwerth miliynau o ddoleri yn well na 50/50. McKinsey & Company, Grow Fast or Die Slow Month dros fis mae twf yn hanfodol i gwmpasu'r colledion y mae cwmnïau SaaS corddi yn eu profi yn gyffredinol. I guro disgwyliadau a

Cadwch Gwylio ar Eich Cystadleuaeth Ar-lein gyda Rivalfox

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae Rivalfox yn casglu data o amrywiaeth o ffynonellau ar eich cystadleuwyr ac yn gwneud y data yn hawdd ei gyrraedd o un canolbwynt data cystadleuydd. Ymhlith y ffynonellau mae traffig, chwilio, gwefan, cylchlythyr, y wasg, pobl gymdeithasol a hyd yn oed pobl a newidiadau swyddi. Datrysiad SaaS yw Rivalfox sy'n rhoi deallusrwydd cystadleuol blaengar yn eich dwylo. Credwn, trwy ddysgu gan eich cystadleuwyr, y gallwch chi dyfu'n gyflymach, osgoi camgymeriadau ac ennill y fantais. Gyda Rivalfox, gall cwmnïau o bob maint

5 Meddalwedd fel Sgam Contract Contract i'w Osgoi

Amser Darllen: 4 Cofnodion Fel asiantaeth sy'n cefnogi ein cleientiaid yn llawn, rydym yn prynu contractau ar gyfer cymwysiadau a llwyfannau cryn dipyn i gefnogi ymdrechion ein cleientiaid yn llawn. Mae'r rhan fwyaf o'r perthnasoedd hynny â gwerthwyr Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) yn wych - gallwn gofrestru ar-lein a gallwn ganslo pan fyddwn wedi gwneud. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, serch hynny, rydyn ni wedi cael ein cymryd yn llythrennol ar ychydig o gontractau. Yn y pen draw, print mân neu werthiannau camarweiniol a arweiniodd at

GoodData: SaaS Ar Wybodaeth Busnes Galw

Amser Darllen: 2 Cofnodion Fel marchnatwyr, rydyn ni'n llawn data. Ddoe ddiwethaf roeddwn yn datblygu adroddiad cynnydd SEO a ddaeth â mi o olrhain rheng, data Gwefeistri, data Google Analytics a Hubspot i ymgorffori'r metrigau allweddol ac alinio'r adroddiadau i sicrhau ei fod yn gywir. Mae datrysiadau Deallusrwydd Busnes (BI) wedi bod o gwmpas yn y gofod Menter ers cryn amser ac yn nodweddiadol roeddent yn osodiad cleient / gweinydd gyda chylchoedd gweithredu hir ... weithiau flynyddoedd. Byddai datrysiad BI yn fy ngalluogi