Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, mae 73% o farchnatwyr yn dal i ystyried marchnata e-bost fel y dull mwyaf effeithiol

Safleoedd Adolygu Meddalwedd, Cyngor, Cymhariaeth a Darganfod (65 Adnoddau)

Mae cryn dipyn o bobl yn pendroni sut y gallaf ddod o hyd i amrywiaeth mor eang o lwyfannau ac offer technoleg gwerthu a marchnata nad oeddent wedi clywed amdanynt eto, neu a allai fod yn beta hyd yn oed. Ar wahân i rybuddion yr wyf wedi'u sefydlu, mae yna rai adnoddau gwych ar gael ar gyfer dod o hyd i offer. Yn ddiweddar roeddwn yn rhannu fy rhestr gyda Matthew Gonzales ac fe rannodd ychydig o'i ffefrynnau ac fe ddechreuodd i mi ddechrau

Sut mae Marchnatwyr Fel Chi yn Dewis Darparwr Awtomeiddio Marchnata?

Rydym wedi ysgrifennu am y dealltwriaethau rhydd ynghylch beth yw awtomeiddio marchnata, ac wedi rhannu rhai o'r heriau B2B yn y diwydiant awtomeiddio marchnata. Rhannodd yr ffeithlun hwn o Marketo, a ymunodd â Chyngor Meddalwedd, yr ffeithlun hwn ar ble y gwnaethant gyfuno canlyniadau cannoedd o gwmnïau i benderfynu beth sy'n gyrru sefydliadau i brynu systemau awtomeiddio marchnata. Oeddech chi'n gwybod bod 91% o brynwyr yn gwerthuso awtomeiddio marchnata am y tro cyntaf? Ni wnaeth hyn ein synnu,

Canfyddiadau Allweddol ar Sut Mae Marchnatwyr yn Optimeiddio Cynnwys Cymdeithasol

Sefydlodd Cyngor Meddalwedd gydag Adobe i greu'r Arolwg Optimeiddio Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol cyntaf erioed. Mae'r canfyddiadau allweddol yn cynnwys: Mae'r mwyafrif o farchnatwyr (84 y cant) yn postio fel rheol ar o leiaf dri rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol, gyda 70 y cant yn postio o leiaf unwaith y dydd. Cyfeiriodd marchnatwyr amlaf at ddefnyddio cynnwys gweledol, hashnodau ac enwau defnyddwyr fel tactegau pwysig ar gyfer optimeiddio cynnwys cyfryngau cymdeithasol. Mae dros hanner (57 y cant) yn defnyddio offer meddalwedd i reoli postio, a chafodd yr ymatebwyr hyn lai o anhawster

Sut mae Ymchwil Sylfaenol yn Troi Brandiau yn Arweinwyr Diwydiant

Mae marchnatwyr wedi troi at farchnata cynnwys, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu brodorol a dwsinau o strategaethau marchnata eraill i adeiladu perthnasoedd â'u cynulleidfaoedd targed. Mae gweithwyr proffesiynol marchnata yn chwilio'n gyson am dechnegau a strategaethau newydd i adeiladu awdurdod a hunaniaeth eu brand. Un ffordd unigryw y mae sawl cwmni'n dangos eu statws fel arweinwyr diwydiant yw trwy greu ymchwil sylfaenol unigryw sy'n gredadwy ac yn ddefnyddiol i'w darllenwyr. Diffiniad Ymchwil i'r Farchnad Sylfaenol: Gwybodaeth a ddaw