Nudgify: Cynyddu Eich Trosiadau Shopify Gyda'r Llwyfan Prawf Cymdeithasol Integredig hwn

Fy nghwmni, Highbridge, yn cynorthwyo cwmni ffasiwn i lansio ei strategaeth uniongyrchol-i-ddefnyddwyr yn ddomestig. Oherwydd eu bod yn gwmni traddodiadol a oedd yn cyflenwi manwerthwyr yn unig, roedd angen partner arnynt a fyddai’n helpu i fod yn gangen technoleg iddynt ac yn eu helpu gyda phob agwedd ar eu prosesau datblygu brand, e-fasnach, prosesu taliadau, marchnata, trosi a chyflawni. Oherwydd bod ganddyn nhw SKUs cyfyngedig ac nad oes ganddyn nhw frand cydnabyddedig, fe wnaethon ni eu gwthio i lansio ar blatfform a oedd yn barod, yn raddadwy, ac yn

Pwls: Cynyddu Trosiadau 10% gyda Phrawf Cymdeithasol

Mae gwefannau sy'n ychwanegu baneri prawf cymdeithasol byw yn rhoi hwb i'w cyfraddau trosi a'u hygrededd. Mae Pulse yn galluogi busnesau i ddangos hysbysiadau o bobl go iawn yn gweithredu ar eu gwefan. Mae dros 20,000 o wefannau yn defnyddio Pulse ac yn cael cynnydd trosi o 10% ar gyfartaledd. Gellir addasu lleoliad a hyd yr hysbysiadau yn llawn ac, er eu bod yn bachu sylw'r ymwelydd, nid ydynt yn tynnu sylw oddi wrth y pwrpas y mae'r ymwelydd yno ar ei gyfer. Mae'n brydferth

Rhowch hwb i'ch gwerthiant a'ch cynhyrchiant gyda'r 6 hac hyn

Rwy'n gefnogwr mawr o ddefnyddio'r mwyaf allan o fy amser bob dydd ac rwy'n ceisio gwneud fy holl weithwyr mor gynhyrchiol â phosibl - yn enwedig y tîm gwerthu, sef yr adran fwyaf hanfodol mewn unrhyw gwmni SaaS.

10 Ffyrdd Profedig i Yrru Traffig i'ch Gwefan E-Fasnach

“Mae Brandiau E-Fasnach yn Wynebu Cyfradd Methiant 80%” E-fasnach Ymarferol Er gwaethaf yr ystadegau trallodus hyn, llwyddodd Levi Feigenson i gynhyrchu $ 27,800 mewn refeniw yn ystod mis cyntaf ei fusnes e-fasnach. Lansiodd Feigenson, gyda'i wraig, frand ategolion ecogyfeillgar o'r enw Mushie ym mis Gorffennaf 2018. Ers hynny, nid oes unrhyw fynd yn ôl i'r perchnogion yn ogystal ag i'r brand. Heddiw, mae Mushie yn dod â thua $ 450,000 mewn gwerthiannau. Yn yr oedran e-fasnach cystadleuol hwn, lle mae 50% o'r gwerthiannau

Fomo: Cynyddu Trosiadau trwy Brawf Cymdeithasol

Bydd unrhyw un sy'n gweithio yn y gofod e-fasnach yn dweud wrthych nad pris yw'r ffactor mwyaf wrth oresgyn pryniant, ei ymddiriedaeth. Mae prynu o safle siopa newydd yn cymryd naid ffydd gan ddefnyddiwr nad yw erioed wedi prynu o'r safle o'r blaen. Mae dangosyddion ymddiriedaeth fel SSL estynedig, monitro diogelwch trydydd parti, a graddfeydd ac adolygiadau i gyd yn hollbwysig ar wefannau masnach oherwydd eu bod yn rhoi ymdeimlad i'r siopwr eu bod yn gweithio gyda