Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n haeddu rhywfaint o drafodaeth. Mae sawl dimensiwn i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol wych yn ogystal â'i pherthynas gydgysylltiedig â strategaethau sianel eraill fel cynnwys, chwilio, e-bost a symudol. Gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad o farchnata. Marchnata yw'r weithred neu'r busnes o ymchwilio, cynllunio, gweithredu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a

Cyfleoedd Marchnata i fyny'r afon, i fyny'r afon ac i lawr yr afon ar gyfer Twf Busnes

Os gwnaethoch ofyn i'r mwyafrif o bobl ble maen nhw'n dod o hyd i'w cynulleidfa, fe gewch chi ymateb cul iawn yn aml. Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd hysbysebu a marchnata yn gysylltiedig â dewis gwerthwr taith y prynwr ... ond a yw hynny eisoes yn rhy hwyr? Os ydych chi'n gwmni ymgynghori trawsnewid digidol; er enghraifft, efallai y byddwch yn llenwi'r holl fanylion mewn taenlen trwy edrych ar eich rhagolygon cyfredol yn unig a chyfyngu'ch hun i'r strategaethau rydych chi'n hyfedr ynddynt. Efallai y gwnewch chi

Bizzabo: Pwerwch Eich Digwyddiadau Personol a Rhithiol ar Blatfform Sengl

Mae Bizzabo yn blatfform llwyddiant digwyddiadau sy'n rhoi'r holl offer sydd eu hangen ar eich tîm i greu digwyddiadau gwerth chweil wrth wynebu mewnwelediadau i helpu'ch digwyddiadau i dyfu mewn ffyrdd nad oeddech chi erioed o'r farn eu bod yn bosibl. Nodweddion Llwyfan Digwyddiad Bizzabo Mae meddalwedd digwyddiadau popeth-mewn-un Bizzabo yn galluogi digwyddiadau personol a rhithwir i ddarparu profiadau unigryw i fynychwyr trwy ymgysylltu personol deallus sy'n seiliedig ar fwriad. Cofrestru Digwyddiad - trefnwch eich ymwelydd yn llawn i gael profiad mynychwr gyda ffurfiau cyfoethog a syfrdanol, lluosog

Gwerth Cysylltydd yn erbyn y Dylanwadwr

Rydym yn parhau i gael trafferth o fewn y diwydiant dylanwadwyr gyda metrigau gwagedd a niferoedd uchel. Rydw i wedi bod yn feirniadol o'r diwydiant ers ei sefydlu yn y cyfryngau cymdeithasol nad yw'r mwyafrif o fetrigau a llwyfannau yn mesur dylanwad mewn gwirionedd, maen nhw'n mesur maint y rhwydwaith, y gynulleidfa neu'r gymuned yn unig. Yn bersonol, mae gen i rwydwaith mawr iawn ... cymaint fel ei fod yn aml yn afreolus ac mae gen i amser anodd yn meithrin cysylltiadau da â llawer o bobl rwy'n eu parchu.

6 Syniadau Marchnata Cynnwys Cyllideb Isel ar gyfer Busnesau Bach

Rydych chi eisoes yn gwybod nad oes gennych chi'r gyllideb farchnata i gystadlu gyda'r “bechgyn mawr.” Ond y newyddion da yw hyn: mae byd digidol marchnata wedi cydraddoli'r maes fel erioed o'r blaen. Mae gan fusnesau bach lu o leoliadau a thactegau sy'n effeithiol ac yn gost isel. Un o'r rhain, wrth gwrs, yw marchnata cynnwys. Mewn gwirionedd, gall fod y mwyaf cost-effeithiol o'r holl strategaethau marchnata. Dyma dactegau marchnata cynnwys