6 Enghreifftiau o Offer Marchnata gan Ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn prysur ddod yn un o'r geiriau mwyaf poblogaidd ym maes marchnata. Ac am reswm da - gall AI ein helpu i awtomeiddio tasgau ailadroddus, personoli ymdrechion marchnata, a gwneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach! O ran cynyddu gwelededd brand, gellir defnyddio AI ar gyfer nifer o wahanol dasgau, gan gynnwys marchnata dylanwadwyr, creu cynnwys, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm, SEO, golygu delweddau, a mwy. Isod, byddwn yn edrych ar rai o'r goreuon

Sprout Social: Cynyddu Ymgysylltiad Mewn Cyfryngau Cymdeithasol Gyda'r Llwyfan Cyhoeddi, Gwrando ac Eiriolaeth Hwn

Ydych chi erioed wedi dilyn corfforaeth fawr ar-lein dim ond i gael eich siomi gan ansawdd y cynnwys y maent yn ei rannu neu'r diffyg ymgysylltiad sydd ganddynt â'u cynulleidfa? Mae'n arwydd chwedlonol, er enghraifft, gweld cwmni sydd â degau o filoedd o weithwyr a dim ond ychydig o gyfranddaliadau neu hoff bethau ar eu cynnwys. Mae'n dystiolaeth nad ydyn nhw'n gwrando nac yn falch iawn o'r cynnwys maen nhw'n ei hyrwyddo. Gêr y cyfryngau cymdeithasol

Gorffennol, Presennol a Dyfodol Tirwedd Marchnata'r Dylanwadwyr

Mae'r degawd diwethaf wedi bod yn un o dwf aruthrol ar gyfer marchnata dylanwadwyr, gan ei sefydlu fel strategaeth hanfodol ar gyfer brandiau yn eu hymdrechion i gysylltu â'u cynulleidfaoedd allweddol. Ac mae disgwyl i'w hapêl bara wrth i fwy o frandiau geisio partneru â dylanwadwyr i ddangos eu dilysrwydd. Gyda chynnydd e-fasnach gymdeithasol, ailddosbarthu gwariant hysbysebu i farchnata dylanwadwyr o'r teledu a'r cyfryngau all-lein, a mwy o fabwysiadu meddalwedd blocio hysbysebion sy'n rhwystro

Tailwind Create: Creu, Trefnu, a Chyhoeddi Pinnau Hardd ar Pinterest

Mae Tailwind Create yn gwneud Pinterest Pins o ansawdd dylunydd yn gyflym ac yn caniatáu ichi symleiddio a gwneud y gorau o'ch holl farchnata Pinterest yn well nag erioed o'r blaen. Mewn un clic, gallwch drawsnewid eich lluniau yn ddwsinau o syniadau dylunio Pin personol. Mae'r offeryn popeth-mewn-un yn eich galluogi i greu, amserlennu a chyhoeddi Pinterest. Sut i Ddylunio gyda Tailwind Create Dyma fideo a roddodd y tîm at ei gilydd ar sut i ddefnyddio Tailwind Create. Mae Tailwind Create yn galluogi marchnatwyr Pinterest