cyfryngau cymdeithasol

 • Cudd-wybodaeth ArtiffisialMaes Llafur: Sgript Fideo AI a Llwyfan Cynhyrchu

  Maes Llafur: Defnyddio AI i Gynhyrchu Fideos Cyfryngau Cymdeithasol Pwerus Ar Raddfa

  Er ei fod yn gyfrwng a sianel effeithiol, mae datblygu fideos cyfryngau cymdeithasol yn dasg llafurddwys sydd y tu allan i gyllidebau ac adnoddau'r rhan fwyaf o gwmnïau. Mae cynnwys yn frenin, a fideo bellach yw asgwrn cefn ymgysylltu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae Syllaby yn awdur sgriptiau fideo a chynhyrchydd AI sy'n newid y gêm ar gyfer busnesau a marchnatwyr fel ei gilydd. Nid dim ond un arall yw silaby…

 • Galluogi GwerthuCompyte: Gwerthu Automation Cudd-wybodaeth Cystadleuol

  Compyte: Rhowch hwb i'ch Gwerthiant gyda Meddalwedd Awtomeiddio Cudd-wybodaeth Cystadleuol

  Mae aros ar y blaen yn y gystadleuaeth yn hollbwysig. Dyna lle mae Kompyte, sy'n cael ei bweru gan Semrush, yn cymryd y drafferth allan o ddeallusrwydd cystadleuol ac yn helpu'ch timau gwerthu i gau mwy o fargeinion. Mae Kompyte yn sganio miliynau o ffynonellau data bob dydd, gan nodi newidiadau yn eich tirwedd gystadleuol yn ddiymdrech. Mae'n olrhain holl weithgareddau ar-lein eich cystadleuwyr, gan hidlo'r sŵn i bob pwrpas a gadael dim ond y mewnwelediadau i chi ...

 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata DylanwadwyrPinterest Marchnata Hysbysebu ac Ystadegau

  Marchnata, Hysbysebu ac Ystadegau Pinterest ar gyfer 2023

  Mae Pinterest yn blatfform cyfryngau cymdeithasol deinamig sy'n ymgorffori cynnwys, cymuned gymdeithasol ymgysylltiedig, masnach gymdeithasol, a chwilio i naddu gofod unigryw mewn technoleg a marchnata ar-lein. Yn wahanol i lawer o rwydweithiau cymdeithasol, mae Pinterest yn troi o amgylch darganfod gweledol, gan alluogi defnyddwyr i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a'i rhannu trwy ddelweddau, ffeithluniau, a mwy. Gyda'i ryngwyneb deniadol a hawdd ei ddefnyddio, mae Pinterest wedi dod yn gyfle i fynd…

 • Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataHanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataChwe Cham Gartner o Daith y Prynwr B2B

  Chwe Cham Taith y Prynwr B2B

  Bu llawer o erthyglau ar deithiau prynwyr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a sut mae angen i fusnesau drawsnewid i ddarparu ar gyfer y newidiadau yn ymddygiad prynwyr yn ddigidol. Mae'r camau y mae prynwr yn cerdded drwyddynt yn agwedd hanfodol ar eich strategaeth werthu a marchnata gyffredinol er mwyn sicrhau eich bod yn darparu'r wybodaeth i ragolygon neu gwsmeriaid ble a phryd maen nhw…

 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata DylanwadwyrStrategaethau Partneriaeth Marchnata Dylanwadwyr Hapchwarae

  Llwybrau Newydd ar gyfer Partneriaethau Dylanwadwyr Hapchwarae

  Mae'r diwydiant hapchwarae yn un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf heddiw. Yn 2020, roedd 2.44 biliwn o chwaraewyr gêm fideo ledled y byd. O 2023 ymlaen, mae'r nifer wedi agosáu at 3 biliwn. Yn fwy na hynny, bydd refeniw'r farchnad ledled y byd yn cyrraedd $ 396 biliwn erbyn diwedd 2023 a disgwylir iddo ddod yn agos at $ 533 biliwn yn 2027 Mae'r diwydiant eisoes wedi gweld…

 • Llwyfannau CRM a DataWhatConverts Arwain Olrhain a Phhriodoli ar gyfer Asiantaethau

  WhatConverts: Arwain Olrhain a Phhriodoli ar gyfer Asiantaethau Marchnata a'u Cleientiaid

  Mae asiantaethau marchnata yn gweithredu mewn tirwedd ddeinamig lle mae llwyddiant yn dibynnu ar benderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata. Un o'r heriau hollbwysig y mae asiantaethau'n ei hwynebu yw olrhain ac adrodd yn gywir ar arweiniadau a gynhyrchir o'u hymgyrchoedd marchnata amrywiol. Os ydych chi yn y busnes leadgen, byddai'n well gennych chi gael atebion mewn man lle gallwch chi a'ch cleientiaid fonitro effaith eich strategaethau. Beth Sy'n Trosi…

 • Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataBeth yw strategaeth farchnata leol effeithiol?

  Sylfeini Strategaeth Farchnata Leol Effeithiol

  Rydym yn gweithio gyda darparwr SaaS sy'n adeiladu gwefannau delwyr ceir. Wrth iddynt siarad â darpar ddelwyriaethau, rydym wedi bod yn dadansoddi eu rhagolygon presenoldeb marchnata ar-lein i'w helpu i ddeall y bylchau yn eu strategaeth marchnata digidol a sut y bydd newid platfform eu gwefan yn helpu i sicrhau'r elw mwyaf posibl ar fuddsoddiad (ROI). Sut Mae Strategaeth Farchnata Leol yn Wahanol? Marchnata lleol a digidol…

 • Cynnwys MarchnataEnw da: E-bost neu wefan wedi'i fflagio fel Malware neu Beryglus

  Diogelu Eich Enw Da: Beth i'w Wneud Pan Nodir Eich E-bost neu Wefan fel “Peryglus”

  A gafodd eich gwefan ei fflagio am ddrwgwedd? Fel marchnatwr cyfryngau cymdeithasol, rydych chi'n gwybod pwysigrwydd enw da eich cwmni. Rydych chi'n treulio llawer o amser yn gweithio i adeiladu a chynnal enw da trwy Twitter, Facebook, ac o bosibl eich blog a'ch gwefan. Rydych chi'n gwybod, yn oes y cyfryngau cymdeithasol, bod ymgysylltu uniongyrchol yn allweddol i adeiladu ymddiriedaeth cwsmeriaid…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.