Dyma 33 o Awgrymiadau LinkedIn i chi eu Trydar!

Nid oes gormod o ddyddiau nad wyf yn darllen diweddariad gan LinkedIn, yn cysylltu â rhywun ar LinkedIn, yn cymryd rhan mewn grŵp ar LinkedIn, neu'n hyrwyddo ein cynnwys a'n busnes ar LinkedIn. Mae LinkedIn yn achubiaeth i'm busnes - ac rwy'n hapus gyda'r uwchraddiad a wnes i gyfrif premiwm yn gynharach eleni. Dyma rai awgrymiadau gwych gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol a LinkedIn blaenllaw o bob cwr o'r we. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu