Kamua: Defnyddio AI i Awtomeiddio Fformatau Rendro Fideo

Os ydych chi erioed wedi cynhyrchu a recordio fideo yr oeddech chi am ei arddangos ar draws y cyfryngau cymdeithasol, rydych chi'n gwybod yr ymdrech sydd ei hangen i gnwdio ar gyfer pob fformat fideo i sicrhau bod eich fideos yn ymgysylltu ar gyfer y platfform a rennir. Mae hon yn enghraifft wych lle gall deallusrwydd artiffisial a dysgu â pheiriant wneud gwahaniaeth go iawn. Mae Kamua wedi datblygu golygydd fideo ar-lein a fydd yn cnwdio'ch fideo yn awtomatig - wrth ganolbwyntio ar y pwnc - ar draws

InVideo: Creu Fideos Proffesiynol Custom Ar Gyfer Cyfryngau Cymdeithasol o fewn Cofnodion

Mae podledu a fideo yn gyfleoedd anhygoel i ryngweithio â'ch cynulleidfa mewn modd llawer mwy deniadol a difyr, ond gall y sgiliau creadigol a golygu sydd eu hangen fod ymhell y tu allan i fodd y mwyafrif o fusnesau - heb sôn am yr amser a'r gost. Mae gan InVideo holl nodweddion golygydd fideo sylfaenol, ond gyda nodweddion ychwanegol cydweithredu a thempledi ac adnoddau presennol. Mae gan InVideo dros 4,000 o dempledi fideo wedi'u gwneud ymlaen llaw a miliynau o

Pwysigrwydd Strategaeth Marchnata Fideo: Ystadegau a Chynghorau

Rydym newydd rannu ffeithlun ar bwysigrwydd marchnata gweledol - ac mae hynny, wrth gwrs, yn cynnwys fideo. Rydyn ni wedi bod yn gwneud tunnell o fideo i'n cleientiaid yn ddiweddar ac mae'n cynyddu cyfraddau ymgysylltu a throsi. Mae yna lawer o fathau o fideos wedi'u recordio, wedi'u cynhyrchu y gallwch chi eu gwneud ... a pheidiwch ag anghofio fideo amser real ar Facebook, fideo cymdeithasol ar Instagram a Snapchat, a hyd yn oed cyfweliadau Skype. Mae pobl yn cymryd llawer iawn o fideo. Pam Mae Angen Chi

Vydia: Rheoli'ch Cynnwys Fideo a'ch Hawliau Digidol

Mae Vydia yn gwmni technoleg fideo Inc 500 sy'n grymuso crewyr i reoli eu cynnwys a'u hawliau digidol yn hawdd trwy un platfform canolog. Mae crewyr cynnwys yn trosoli pŵer fideo ar draws pob platfform cymdeithasol sydd ar gael, fodd bynnag, mae eu mewnwelediadau a'u rheolaeth dros eu heiddo deallusol eu hunain yn gyfyngedig. Mae Vydia yn grymuso crewyr trwy ddatrys y broblem hon gyda chymhwysiad craff, cyffredinol. Roy LaManna, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Nodweddion Asiantaeth Vydia Vydia Cynhwyswch y gallu i: