Dilyswch eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn erbyn y Rhestr Wirio 8 Pwynt hon

Mae'r rhan fwyaf o'r cwmnïau sy'n dod atom ni am gymorth cyfryngau cymdeithasol yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol fel sianel cyhoeddi a chaffael, gan gyfyngu'n ddifrifol ar eu gallu i gynyddu ymwybyddiaeth, awdurdod ac addasiadau eu brand ar-lein. Mae cymaint mwy i'r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys gwrando ar eich cwsmeriaid a'ch cystadleuwyr, ehangu'ch rhwydwaith, a thyfu'r awdurdod sydd gan eich pobl a'ch brand ar-lein. Os ydych chi'n cyfyngu'ch hun i ddim ond cyhoeddi a disgwyl gwerthiant yma a

Sut i Fesur Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n anoddach mesur llwyddiant cyfryngau cymdeithasol nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu. Mae tri dimensiwn i'r cyfryngau cymdeithasol: Trosi Uniongyrchol - dyma lle mae'r mwyafrif o farchnatwyr yn edrych i fesur yr enillion ar fuddsoddiad. Mae dolen yn dod ag ymwelydd yn uniongyrchol o bost cyfryngau cymdeithasol neu ei rannu hyd at dröedigaeth. Fodd bynnag, nid wyf yn credu mai dyna lle mae mwyafrif y ROI. Dylanwadu ar Drosiadau - Mae cael cymuned berthnasol sy'n cario'ch gair yn hynod bwerus. I.

Sut i Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnesau Bach

Nid yw mor syml ag y mae pobl yn ei feddwl. Cadarn, ar ôl degawd o weithio arno, mae gen i un gornest o ddilyniant braf ar gyfryngau cymdeithasol. Ond yn nodweddiadol nid oes gan fusnesau bach ddeng mlynedd i rampio i fyny a chreu momentwm ar eu strategaeth. Hyd yn oed yn fy musnes bach, mae fy ngallu i weithredu menter marchnata cyfryngau cymdeithasol hynod strategol ar gyfer fy musnes bach yn her. Rwy'n gwybod bod angen i mi barhau i dyfu fy nghyrhaeddiad