Nid yw'r Dyfodol yn Ddi-waith ac Ni fu erioed

Mae gwir angen i'r paranoia ynghylch dyfodol deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio ddod i ben. Fe wnaeth pob chwyldro diwydiannol a thechnegol mewn hanes agor bodau dynol i gyfleoedd diderfyn i gymhwyso eu talent a'u creadigrwydd. Nid yw rhai swyddi ddim yn diflannu - wrth gwrs. Ond mae'r swyddi hynny'n cael eu disodli gan swyddi newydd. Wrth i mi edrych o gwmpas fy swyddfa heddiw ac adolygu ein gwaith, mae'r cyfan yn newydd! Rwy'n gwylio ac yn cyflwyno ar ein AppleTV,

Mae Rhwydweithwyr Cymdeithasol yn dweud eu bod yn llethol

Rwy'n gwybod fy mod i. Yn syml, ni allaf gadw i fyny â'r holl sgyrsiau rwy'n eu cydbwyso ar draws fy holl rwydweithiau cymdeithasol. Diolch byth, mae offer fel Viralheat, Hubspot, Hootsuite, Buffer ac eraill yn fy helpu i reoli rhybuddion, crybwylliadau, ymatebion a sgyrsiau ... ond rwy'n dal i deimlo fel nad wyf yn gwneud popeth y dylwn fod yn ei wneud i gadw i fyny. Nid fi yw'r unig un yn ôl MyLife a Harris Interactive. Yn ddiweddar, lapiodd MyLife arolwg cenedlaethol