COVID-19: Cyfryngau Pandemig a Chymdeithasol Corona

Po fwyaf y mae pethau'n newid, po fwyaf y maent yn aros yr un peth. Jean-Baptiste Alphonse Karr Un peth da am gyfryngau cymdeithasol: nid oes angen i chi wisgo masgiau. Gallwch chi ysbeilio unrhyw beth ar unrhyw adeg neu'r amser fel sy'n digwydd yn ystod yr amseroedd taro COVID-19 hyn. Mae'r pandemig wedi dod â rhai ardaloedd i ganolbwynt miniog, miniogi ymylon crwn, ehangu'r erlidiau, ac, ar yr un pryd, pontio rhai bylchau. Mae'r toiledau fel meddygon, parafeddygon, a'r rheini