Camgymeriadau Cyfryngau Cymdeithasol Gorau 2013

Gweithwyr twyllodrus, trydariadau wedi'u hamserlennu, cyfrifon wedi'u hacio, hacio newyddion ar ddigwyddiadau trasig, ansensitifrwydd hiliol, a hashnodau wedi'u herwgipio ... mae hi wedi bod yn flwyddyn gyffrous arall i gamgymeriadau cyfryngau cymdeithasol. Roedd y cwmnïau a ddioddefodd trwy'r trychinebau cysylltiadau cyhoeddus hyn yn fawr ac yn fach ... ond mae'n bwysig ychwanegu bod modd adfer pob camgymeriad cyfryngau cymdeithasol. Nid wyf yn gwybod mewn gwirionedd am unrhyw ddigwyddiad penodol a gafodd effaith barhaol ar y cwmni felly ni ddylai marchnatwyr corfforaethol, er eu bod yn teimlo cywilydd, ofni ôl-effeithiau parhaol.