Sut y Dylai Busnesau Fod Yn Rhyngweithio â phob Platfform Cyfryngau Cymdeithasol

Mae fy marn am gyfryngau cymdeithasol yn aml yn wahanol i'r rhai yn fy niwydiant. Yn ddamcaniaethol, rwyf wrth fy modd â'r cyfryngau cymdeithasol a'r cyfle y mae'n ei gynnig i fusnesau gyrraedd cwsmeriaid a rhagolygon ar lefel bersonol. Mae'r realiti wedi bod yn wahanol iawn, serch hynny. Rwyf wedi gwylio busnesau yn ceisio defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn yr un ffordd ag y maent yn gwneud sianeli marchnata eraill. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae hyn wedi arwain at embaras anhygoel ... ymatebion robotig a wnaed yn gyhoeddus i ddefnyddiwr cyfryngau cymdeithasol bywiog

A yw'ch Busnes yn dilyn Arferion Gorau Etiquette Cyfryngau Cymdeithasol?

Moesau cyfryngau cymdeithasol ... mae'r mynegiant yn gwneud i mi squirm. Mae'n ymddangos bod rhywun bob amser yn ceisio cymhwyso set o reolau i bopeth y dyddiau hyn ac ni allaf ei sefyll. Wrth gwrs mae yna ymddygiadau annerbyniol ar-lein ac oddi ar-lein ... ond harddwch y platfform yw, p'un a ydych chi'n dilyn y rheolau hyn a elwir ai peidio, fe welwch y canlyniadau. Dyma enghraifft ... Rwy'n dilyn darparwr gwasanaeth e-bost mawr ar Twitter ac maen nhw wedi DMdio gyda mi ddwywaith

Rheolau Cyfryngau Cymdeithasol Streic yr Heddlu Unwaith eto!

Cyhyd ag y mae pobl wedi fy adnabod, rwyf wedi bod yn rheibio yn erbyn y rheolau heddlu yn y cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw wir yn fy ngyrru'n hollol wallgof. Am ddeng mlynedd, un o'r dadleuon sy'n parhau i ddod i'r amlwg yw a ddylech chi gysylltu â phobl nad ydych chi'n eu hadnabod ar-lein ai peidio. Fe wynebodd eto ddoe pan rannais swydd Dan Schawbel, Pam Rwy'n Derbyn Pob Cais Cyswllt LinkedIn. Mae Dan yn rhestru 5 rheswm pam ei fod yn cysylltu â dieithriaid, gan gynnwys