Nodweddion Llwyfan Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Menter

Os ydych chi'n sefydliad mawr, yn nodweddiadol mae chwe agwedd hanfodol ar feddalwedd menter yr ydych chi eu hangen bob amser: Hierarchaethau Cyfrif - efallai mai'r nodwedd y gofynnir amdani fwyaf o unrhyw blatfform menter yw'r gallu i adeiladu hierarchaethau cyfrifon yn yr ateb. Felly, gall rhiant-gwmni gyhoeddi ar ran brand neu fasnachfraint oddi tanynt, cyrchu eu data, cynorthwyo i ddefnyddio a rheoli cyfrifon lluosog, a rheoli mynediad. Prosesau Cymeradwyo - yn nodweddiadol mae gan sefydliadau menter

Social's Media's Road to Hirhoedledd o dan GDPR

Treuliwch ddiwrnod yn cerdded o amgylch Llundain, Efrog Newydd, Paris neu Barcelona, ​​mewn gwirionedd, unrhyw ddinas, a byddai gennych reswm i gredu pe na baech yn ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, ni ddigwyddodd hynny. Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn y DU a Ffrainc bellach yn cyfeirio at ddyfodol gwahanol cyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl. Mae ymchwil yn datgelu rhagolygon tywyll ar gyfer sianeli cyfryngau cymdeithasol gan mai dim ond 14% o ddefnyddwyr sy'n hyderus y bydd Snapchat yn dal i fodoli mewn degawd.

Dilyswch eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn erbyn y Rhestr Wirio 8 Pwynt hon

Mae'r rhan fwyaf o'r cwmnïau sy'n dod atom ni am gymorth cyfryngau cymdeithasol yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol fel sianel cyhoeddi a chaffael, gan gyfyngu'n ddifrifol ar eu gallu i gynyddu ymwybyddiaeth, awdurdod ac addasiadau eu brand ar-lein. Mae cymaint mwy i'r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys gwrando ar eich cwsmeriaid a'ch cystadleuwyr, ehangu'ch rhwydwaith, a thyfu'r awdurdod sydd gan eich pobl a'ch brand ar-lein. Os ydych chi'n cyfyngu'ch hun i ddim ond cyhoeddi a disgwyl gwerthiant yma a