Cadw Cwsmer: Ystadegau, Strategaethau a Chyfrifiadau (CRR vs DRR)

Rydym yn rhannu cryn dipyn am gaffael ond dim digon am gadw cwsmeriaid. Nid yw strategaethau marchnata gwych mor syml â gyrru mwy a mwy o arweinwyr, mae hefyd yn ymwneud â gyrru'r arweinyddion cywir. Mae cadw cwsmeriaid bob amser yn ffracsiwn o'r gost o gaffael rhai newydd. Gyda'r pandemig, aeth cwmnïau i lawr ac nid oeddent mor ymosodol wrth gaffael cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Yn ogystal, roedd cyfarfodydd gwerthu personol a chynadleddau marchnata yn rhwystro strategaethau caffael yn ddifrifol yn y mwyafrif o gwmnïau.

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101

Sut mae cychwyn ar y cyfryngau cymdeithasol? Mae hwn yn gwestiwn yr wyf yn parhau i'w gael pan siaradaf ar effaith cyfryngau cymdeithasol ar ymdrechion marchnata busnes. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod pam y byddai'ch cwmni eisiau bod yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol. Rhesymau Pam fod Busnesau'n Defnyddio Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Dyma fideo esboniwr gwych ar 7 ffordd y gall eich marchnata cyfryngau cymdeithasol yrru canlyniadau busnes. Sut i Ddechrau Gyda Chymdeithasol

LeadSift: Defnyddiwch Werthu Cymdeithasol i Gaffael Arweinwyr

Mae 78% o'r gwerthwyr sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn drech na'u cyfoedion. Mae LeadSift wedi lansio ei blatfform cwmwl sy'n sganio miliynau o sgyrsiau ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i fusnesau posib a'u darparu, tra hefyd yn rhoi metrig i bob arweinydd sy'n dosbarthu bwriad. Mae'n symleiddio'r cysyniad o werthu cymdeithasol ac yn eich gwneud chi a'ch tîm yn fwy effeithlon ac effeithiol yn y broses werthu trwy integreiddio'n ddi-dor â CRM. Mae LeadSift yn ei gwneud hi'n hawdd trwy ddarparu perthnasol