Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101

Sut mae cychwyn ar y cyfryngau cymdeithasol? Mae hwn yn gwestiwn yr wyf yn parhau i'w gael pan siaradaf ar effaith cyfryngau cymdeithasol ar ymdrechion marchnata busnes. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod pam y byddai'ch cwmni eisiau bod yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol. Rhesymau Pam fod Busnesau'n Defnyddio Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Dyma fideo esboniwr gwych ar 7 ffordd y gall eich marchnata cyfryngau cymdeithasol yrru canlyniadau busnes. Sut i Ddechrau Gyda Chymdeithasol

LeadSift: Dal Mewnwelediadau Bwriadol a Gweithredadwy gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae busnesau bob amser yn ceisio casglu data ar ragolygon a chwsmeriaid i ddod o hyd i denwyr a'u denu, ac yna i gadw ac ailwerthu'r cwsmeriaid y maent yn eu caffael. Mae yna dunnell o dechnolegau ar gael i geisio dal y data hwn. Mae rhai o'r ffynonellau yn anghywir ac eraill wedi dyddio. Yn rhy ddrwg nid oedd ffynhonnell wybodaeth a oedd yn cael ei diweddaru'n barhaus yn gywir ac yn aml gan bobl. Mae yna! Mae pobl yn gadael yn gyson ac dro ar ôl tro

Atlas Infegy: Atebion Deallus o'r Cyfryngau Cymdeithasol

Ar goll o lawer o'r ymchwil yr wyf yn ei weld ar-lein, yw cyd-destun yr ystadegau a ddarperir. Rwy'n gweld bod yr ystadegau'n gamarweiniol (yn aml at bwrpas) ac yn seiliedig ar ffenestri o amgylchiadau delfrydol neu ddigwyddiadau anghyffredin. Fodd bynnag, maen nhw'n cael eu rhannu beth bynnag. Achos pwynt, rwy'n eithaf hyderus y byddai bron unrhyw gyfrwng yn dweud wrthych fod ganddyn nhw'r enillion gorau ar fuddsoddiad. Mae'n amhosibl i bawb fod y gorau ... ac yn bwysicach fyth, mae'r gorau yn oddrychol.

newBrandAnalytics yn lansio Pulse, Deallusrwydd Cymdeithasol Amser Real

mae newBrandAnalytics (nBA) wedi lansio Pulse, platfform yn y cwmwl sy'n helpu cwsmeriaid fel McDonald's, David Bridal, Sporting Goods ac Subway DICK i gael gwelededd amser real i bynciau a sgyrsiau sy'n tueddu i effeithio ar eu canfyddiad brand a chynhyrchion. Mae Pulse yn cynnwys meddalwedd gwrando cymdeithasol sy'n casglu sylwadau a sgyrsiau unigol, yn darparu data sy'n tueddu ac yn caniatáu i'r brand ymateb mewn amser real. Mae gan Pulse dair nodwedd ddiffiniol: System synhwyro a rhybuddio cynnar - mae Pulse yn anfon rhybudd yn awtomatig i'w nodi

Mewnwelediad nBA: Cudd-wybodaeth Busnes Cymdeithasol Gweithredadwy

Mae newBrandAnalytics yn darparu atebion deallusrwydd cymdeithasol ar gyfer y diwydiannau bwytai, lletygarwch, y llywodraeth a manwerthu. Maent yn dehongli ac yn dadansoddi haenau o adborth cyfryngau cymdeithasol ac yn eu trosi'n fewnwelediadau gweithredol ar lefelau lleol, rhanbarthol a brand i'w cwsmeriaid. Dyma drosolwg o sut mae nBA yn cael ei ddefnyddio yn y Diwydiant Bwytai: mae nBA Insight yn casglu ac yn prosesu llawer iawn o sylwadau anstrwythuredig ar y cyfryngau cymdeithasol am eich busnes ar lefel leol, ranbarthol a brand, fel y gallwch