25 Offer Cyfryngau Cymdeithasol Awesome

Mae'n bwysig nodi bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn dra gwahanol yn eu nodau a'u nodweddion. Mae'r ffeithlun hwn o Uwchgynhadledd Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol 2013 yn rhannu'r categorïau yn braf. Wrth gynllunio strategaeth gymdeithasol cwmni, gall y nifer enfawr o offer sydd ar gael ar gyfer rheoli cyfryngau cymdeithasol fod yn llethol. Rydym wedi llunio 25 o offer gwych i'ch rhoi chi a'ch tîm i ddechrau, wedi'u categoreiddio'n 5 math o offer: Gwrando Cymdeithasol, Sgwrs Gymdeithasol, Marchnata Cymdeithasol, Dadansoddeg Gymdeithasol