Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

Amharodd rhagofalon a wnaed gan gwmnïau yn ystod y pandemig y gadwyn gyflenwi, ymddygiad prynu defnyddwyr, a'n hymdrechion marchnata cysylltiedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn fy marn i, digwyddodd y newidiadau mwyaf i ddefnyddwyr a busnes gyda siopa ar-lein, dosbarthu cartref, a thaliadau symudol. Ar gyfer marchnatwyr, gwelsom newid dramatig yn yr enillion ar fuddsoddiad mewn technolegau marchnata digidol. Rydym yn parhau i wneud mwy, ar draws mwy o sianeli a chyfryngau, gyda llai o staff - yn gofyn amdanom ni

Disgwylir Tueddiadau Marchnata Dylanwadol yn 7

Wrth i'r byd ddod i'r amlwg o'r pandemig a'r canlyniad a adawyd yn ei sgil, bydd marchnata dylanwadwyr, nid yn wahanol i fwyafrif helaeth o ddiwydiannau, yn newid. Wrth i bobl gael eu gorfodi i ddibynnu ar rithwir yn lle profiadau personol a threulio mwy o amser ar rwydweithiau cymdeithasol yn lle digwyddiadau a chyfarfodydd personol, yn sydyn cafodd marchnata dylanwadwyr ei hun ar flaen y gad o ran cyfle i frandiau gyrraedd defnyddwyr trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn ystyrlon a dilys

Saith Problem Nagging gyda Masnach Gymdeithasol

Mae masnach gymdeithasol wedi dod yn wefr fawr, ac eto mae llawer o siopwyr a llawer o werthwyr yn dal yn ôl ar “fynd yn gymdeithasol” gyda’u prynu a’u gwerthu. Pam mae hyn? Am lawer o'r un rhesymau, cymerodd lawer o flynyddoedd i e-fasnach gystadlu o ddifrif â manwerthu brics a morter. Mae masnach gymdeithasol yn ecosystem a chysyniad anaeddfed, a bydd yn cymryd amser iddo herio'r bydysawd sy'n trafod olew da y mae e-fasnach wedi dod heddiw. Mae'r materion yn

10 Tueddiadau E-Fasnach y Byddwch Yn eu Gweld yn cael eu Gweithredu yn 2017

Nid oedd yn rhy bell yn ôl nad oedd defnyddwyr mor gyffyrddus â mewnbynnu eu data cardiau credyd ar-lein i brynu. Nid oeddent yn ymddiried yn y wefan, nid oeddent yn ymddiried yn y siop, nid oeddent yn ymddiried yn y llongau ... nid oeddent yn ymddiried yn unrhyw beth. Flynyddoedd yn ddiweddarach, serch hynny, ac mae'r defnyddiwr cyffredin yn gwneud mwy na hanner eu holl bryniannau ar-lein! Ynghyd â gweithgaredd prynu, detholiad anhygoel o lwyfannau e-fasnach, cyflenwad diderfyn o safleoedd dosbarthu, a

Ailfeddwl Effaith Cyfryngau Cymdeithasol ar Draffig a Masnach

Rydym yn parhau i addysgu busnesau ar y myth o briodoli a'r effaith dan-adrodd y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ei chael ar draws ymdrechion marchnata. Oherwydd bod technoleg yn brin ac mae'n anodd priodoli gwerthiannau i'r cyfryngau cymdeithasol nid yw hynny'n golygu nad yw'n digwydd. Mewn gwirionedd, mae'r ystadegau'n siarad â'r gwrthwyneb: mae 71% o ddefnyddwyr yn fwy tebygol o brynu ar sail atgyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol Dywedodd 78% o'r ymatebwyr fod swyddi cyfryngau cymdeithasol companie yn effeithio ar eu