Drip: Beth yw Rheolwr Perthynas Cwsmer E-Fasnach (ECRM)?

Mae platfform Rheoli Perthynas Cwsmer E-Fasnach yn creu gwell perthnasoedd rhwng siopau e-fasnach a'u cwsmeriaid ar gyfer profiadau cofiadwy a fydd yn sbarduno teyrngarwch a refeniw. Mae ECRM yn pacio mwy o bwer na Darparwr Gwasanaeth E-bost (ESP) a mwy o ffocws ar gwsmeriaid na llwyfan Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Beth yw ECRM? Mae ECRMs yn grymuso perchnogion siopau ar-lein i danbrisio cwsmer unigryw - eu diddordebau, eu pryniannau a'u hymddygiadau - a darparu profiadau cwsmer ystyrlon, wedi'u personoli ar raddfa trwy ddefnyddio data cwsmeriaid a gasglwyd ar draws unrhyw sianel farchnata integredig.

Heriau a Chyfleoedd Busnes Gyda'r Pandemig COVID-19

Am sawl blwyddyn, rwyf wedi cyffwrdd mai newid yw'r unig gysonyn y dylai marchnatwyr fod yn gyffyrddus ag ef. Mae newidiadau mewn technoleg, cyfryngau a sianeli ychwanegol i gyd yn pwyso ar sefydliadau i addasu i ofynion defnyddwyr a busnesau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd cwmnïau hefyd yn cael eu gorfodi i fod yn fwy tryloyw a dynol yn eu hymdrechion. Dechreuodd defnyddwyr a busnesau wneud busnesau i gyd-fynd â'u credoau dyngarol a moesegol. Lle arferai sefydliadau wahanu eu sylfeini

Medallia: Rheoli Profiad i Ganfod, Nodi, Rhagfynegi a Materion Cywir ym Mhrofiadau Eich Cwsmeriaid

Mae cwsmeriaid a gweithwyr yn cynhyrchu miliynau o signalau sy'n hanfodol i'ch busnes: sut maen nhw'n teimlo, beth maen nhw'n ei hoffi, pam y cynnyrch hwn ac nid hynny, lle maen nhw'n gwario arian, beth allai fod yn well ... Neu beth fyddai'n eu gwneud yn hapusach, gwario mwy, a bod yn fwy ffyddlon. Mae'r signalau hyn yn gorlifo i'ch sefydliad yn Live Time. Mae Medallia yn dal yr holl signalau hyn ac yn gwneud synnwyr ohonyn nhw. Felly gallwch chi ddeall pob profiad ar hyd pob taith. Artiffisial Medallia

TextMagic: Llwyfan Negeseuon Testun Busnes (SMS) dan Sylw Llawn

P'un a yw'n ddilysiad dau ffactor neu'n gwneud archebion cinio, rwy'n dechrau sylwi fy mod yn llawer mwy cyfforddus yn defnyddio negeseuon testun (SMS) nag yr oeddwn ychydig flynyddoedd yn ôl. Nid wyf yn credu mai fi yw'r unig un ... mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn fwy na pharod i anfon a derbyn negeseuon testun yn hytrach na chael eu torri gan alwadau ffôn. Fodd bynnag, y mater dan sylw yw sut i reoli'r holl gyfathrebiadau hynny ar lefel busnes. Dyna lle mae llwyfannau negeseuon testun yn dod

Acquire.io: Llwyfan Ymgysylltu â Chwsmeriaid Unedig

Cwsmeriaid yw enaid pob busnes. Ac eto, dim ond ychydig o gwmnïau sy'n gallu cadw i fyny â'u gofynion esblygol, gan adael ffenestr enfawr o gyfle i gwmnïau sy'n barod i fuddsoddi ym mhrofiad y cwsmer a gwella eu cyfran o'r farchnad. Nid yw'n syndod bod rheolaeth CX wedi dod i'r amlwg fel prif flaenoriaeth i arweinwyr busnes sy'n rhoi mwy a mwy o adnoddau i ffwrdd i'w wella. Fodd bynnag, heb y dechnoleg gywir, nid yw'n bosibl cyflawni'r