Clarabridge: Mewnwelediadau Gweithredadwy o Bob Rhyngweithio Cwsmer

Wrth i ddisgwyliadau defnyddwyr ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid gynyddu, rhaid i gwmnïau weithredu i sicrhau bod profiad eu cwsmeriaid yn parhau i fod yn gymesur. Mae 90% o Americanwyr yn ystyried gwasanaeth cwsmeriaid wrth benderfynu a ddylent wneud busnes gyda chwmni. American Express Gall fod yn anodd cyflawni'r amcan hwn oherwydd gall y nifer fawr o adborth sydd ar gael fod yn llethol, gan beri i dimau Profiad Cwsmer (CX) golli golwg ar y mewnwelediadau a'r goblygiadau sy'n gysylltiedig â rhyngweithio pob cwsmer. Gydag amlder cynyddol,

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

SimpleTexting: Llwyfan SMS a Negeseuon Testun

Efallai y bydd cael neges destun i'w chroesawu gan frand yr ydych wedi rhoi caniatâd iddi fod yn un o'r strategaethau marchnata mwyaf amserol a gweithredadwy y gallwch eu gweithredu. Mae Marchnata Negeseuon Testun yn cael ei ddefnyddio gan fusnesau heddiw i: Hwb Gwerthu - Anfon hyrwyddiadau, gostyngiadau, a chynigion amser cyfyngedig i dyfu refeniw Adeiladu Perthynas - Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid a chefnogaeth gyda sgyrsiau dwyffordd Ymgysylltu â'ch Cynulleidfa - Rhannwch ddiweddariadau pwysig a newydd yn gyflym. cynnwys Cynhyrchu Cyffro - Gwesteiwr

Drip: Beth yw Rheolwr Perthynas Cwsmer E-Fasnach (ECRM)?

Mae platfform Rheoli Perthynas Cwsmer E-Fasnach yn creu gwell perthnasoedd rhwng siopau e-fasnach a'u cwsmeriaid ar gyfer profiadau cofiadwy a fydd yn sbarduno teyrngarwch a refeniw. Mae ECRM yn pacio mwy o bwer na Darparwr Gwasanaeth E-bost (ESP) a mwy o ffocws ar gwsmeriaid na llwyfan Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Beth yw ECRM? Mae ECRMs yn grymuso perchnogion siopau ar-lein i danbrisio cwsmer unigryw - eu diddordebau, eu pryniannau a'u hymddygiadau - a darparu profiadau cwsmer ystyrlon, wedi'u personoli ar raddfa trwy ddefnyddio data cwsmeriaid a gasglwyd ar draws unrhyw sianel farchnata integredig.

Heriau a Chyfleoedd Busnes Gyda'r Pandemig COVID-19

Am sawl blwyddyn, rwyf wedi cyffwrdd mai newid yw'r unig gysonyn y dylai marchnatwyr fod yn gyffyrddus ag ef. Mae newidiadau mewn technoleg, cyfryngau a sianeli ychwanegol i gyd yn pwyso ar sefydliadau i addasu i ofynion defnyddwyr a busnesau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd cwmnïau hefyd yn cael eu gorfodi i fod yn fwy tryloyw a dynol yn eu hymdrechion. Dechreuodd defnyddwyr a busnesau wneud busnesau i gyd-fynd â'u credoau dyngarol a moesegol. Lle arferai sefydliadau wahanu eu sylfeini