Movavi: Swît Golygu Fideo Ar Gyfer Busnesau Bach I Gynhyrchu Fideos Proffesiynol

Os nad ydych erioed wedi cael y cyfle i olygu fideo, fel arfer mae gennych chi gromlin ddysgu serth. Mae yna feddalwedd sylfaenol ar gael i docio, clipio ac ychwanegu trawsnewidiadau cyn lanlwytho'ch fideo i YouTube neu wefan cyfryngau cymdeithasol ... ac yna mae yna lwyfannau menter wedi'u hadeiladu ar gyfer cynnwys animeiddiadau, effeithiau disglair, a delio â fideos hir iawn. Oherwydd lled band ac anghenion cyfrifiadurol, mae golygu fideo yn dal i fod yn broses sy'n cael ei chyflawni'n bennaf yn lleol gyda bwrdd gwaith

10 Math o Fideos YouTube a fydd yn Helpu i Dyfu Eich Busnes Bach

Mae mwy i YouTube na fideos cathod a methu crynhoadau. Mewn gwirionedd, mae yna lawer mwy. Oherwydd os ydych chi'n fusnes newydd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand neu hybu gwerthiant, mae gwybod sut i ysgrifennu, ffilmio a hyrwyddo fideos YouTube yn sgil marchnata hanfodol yn yr 21ain ganrif. Nid oes angen cyllideb farchnata enfawr arnoch i greu cynnwys sy'n trosi barn yn werthiannau. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar ac ychydig o driciau'r grefft. A gallwch chi

Mae Nodweddion Diweddaraf Facebook yn Helpu SMBs i Oroesi COVID-19

Mae busnesau bach a chanolig eu maint yn wynebu heriau digynsail, gyda 43% o fusnesau wedi cau dros dro oherwydd COVID-19. Yng ngoleuni aflonyddwch parhaus, tynhau cyllidebau, ac ailagor yn ofalus, mae cwmnïau sy'n gwasanaethu'r gymuned SMB yn camu i fyny i gynnig cefnogaeth. Mae Facebook yn Darparu Adnoddau Critigol ar gyfer Busnesau Bach Yn ystod Y Pandemig Yn ddiweddar lansiodd Facebook gynnyrch digwyddiadau ar-lein newydd â thâl am ddim i SMBs ar ei blatfform - y fenter ddiweddaraf gan y cwmni, gan helpu busnesau sydd â chyllidebau cyfyngedig i wneud y gorau o'u hymdrechion marchnata.

Pam Mae Marchnata Teyrngarwch yn Helpu i Weithrediadau Lwyddo

O'r dechrau, mae rhaglenni gwobrau teyrngarwch wedi ymgorffori ethos gwneud eich hun. Byddai perchnogion busnes, sy'n ceisio rhoi hwb i draffig ailadroddus, yn arllwys dros eu niferoedd gwerthu i weld pa gynhyrchion neu wasanaethau a oedd yn ddigon poblogaidd a phroffidiol i'w cynnig fel cymhellion am ddim. Yna, roedd hi i'r siop argraffu leol i argraffu cardiau dyrnu ac yn barod i'w dosbarthu i gwsmeriaid. Mae'n strategaeth sydd wedi profi'n effeithiol, fel sy'n amlwg gan y ffaith bod llawer

Y Gweithgareddau Marchnata Ar-lein Uchaf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint

Mae Emarsys, un o brif ddarparwyr meddalwedd marchnata cwmwl ar gyfer cwmnïau B2C, wedi rhyddhau canlyniadau ei arolwg personol ac ar-lein o 254 o weithwyr proffesiynol manwerthu a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â WBR Digital. Ymhlith y canfyddiadau allweddol mae SMBs (mae busnesau sydd â refeniw o $ 100 miliwn neu lai) mewn manwerthu B2C yn datblygu strategaethau omnichannel o amgylch llwyddiant profedig, yn treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer y tymor siopa gwyliau critigol, ac yn ceisio dod â thechnoleg fwy datblygedig i'r amlwg, a cadw i fyny