Dyfalwch Beth? Nid yw Fideo Fertigol yn Brif Ffrwd yn unig, Mae'n fwy effeithiol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Ychydig flynyddoedd yn ôl cefais fy gwawdio’n gyhoeddus gan gydweithiwr ar-lein pan oeddwn yn rhannu fy meddyliau trwy fideo. Ei broblem gyda fy fideos? Roeddwn i'n dal y ffôn yn fertigol yn hytrach nag yn llorweddol. Cwestiynodd fy arbenigedd a sefyll yn y diwydiant ar sail fy nghyfeiriadedd fideo. Roedd yn frawychus am ychydig resymau: Mae fideos yn ymwneud â'u gallu i swyno a chyfathrebu'r neges. Nid wyf yn credu bod cyfeiriadedd yn cael unrhyw effaith

Mewnwelediadau: Ad Creative sy'n Gyrru ROI ar Facebook ac Instagram

Amser Darllen: 4 Cofnodion Mae rhedeg ymgyrchoedd hysbysebu effeithiol ar Facebook ac Instagram yn gofyn am ddewisiadau marchnata rhagorol ac ad-greadigol. Bydd dewis y delweddau cywir, copi ad, a galwadau i weithredu yn cynnig yr ergyd orau i chi o ran cyflawni nodau perfformiad ymgyrch. Yn y farchnad, mae yna lawer o hype allan yna ynglŷn â llwyddiant cyflym, hawdd ar Facebook - yn gyntaf, peidiwch â'i brynu. Mae marchnata Facebook yn gweithio'n dda iawn, ond mae'n gofyn am ddull gwyddonol o reoli ac optimeiddio ymgyrchoedd trwy'r dydd, bob dydd.

Templedi Ar Gyfer Pob Neges Testun y Gallech Eu Angen ar gyfer Eich Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae fel botwm hawdd modern. Ac eithrio ei fod yn gwneud popeth na allai teclyn swyddfa'r oes ddoe. Mae negeseuon testun yn ymwneud â ffordd mor syml, syml ac effeithiol o gyflawni bron unrhyw beth ym myd busnes heddiw. Mae ysgrifenwyr o Forbes yn galw neges destun yn marchnata'r ffin nesaf. A dyma'r un nad ydych chi am ei golli oherwydd mae pwysigrwydd symudol yn nhirwedd marchnata digidol heddiw o'r pwys mwyaf. Mae astudiaethau'n dangos hynny. Ac Enghreifftiau Marchnata Negeseuon Testun yn Dewis

Mewnwelediadau Digidol Adobe: Cyflwr yr Undeb Digidol 2017

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae Adobe Digital Insights wedi llunio ffeithlun hardd (a fyddem yn disgwyl unrhyw beth gwahanol?) Ar Gyflwr yr Undeb Digidol - yn canolbwyntio ar hysbysebu digidol a disgwyliadau defnyddwyr cysylltiedig. Efallai mai fy hoff beth am yr ffeithlun hwn yw eu bod wir wedi cymryd twmpathau o ddata a'i baru i nifer ddethol o arsylwadau a chasgliadau: Mae Costau Ad yn Codi - wrth i fwy o hysbysebwyr prif ffrwd droi at ddigidol, y galw am ofod hysbysebu a

Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa Americanaidd yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75 pwys. Beth sy'n Digwydd? Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tipio byd-eang. Rydyn ni'n clywed y niferoedd mawr trwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda ffonau smart eleni, yn fyd-eang. 600 miliwn yn fwy yn 2016. Ychwanegwch y cyfan gyda'r presennol