Dyfalwch Beth? Nid yw Fideo Fertigol yn Brif Ffrwd yn unig, Mae'n fwy effeithiol

Ychydig flynyddoedd yn ôl cefais fy gwawdio’n gyhoeddus gan gydweithiwr ar-lein pan oeddwn yn rhannu fy meddyliau trwy fideo. Ei broblem gyda fy fideos? Roeddwn i'n dal y ffôn yn fertigol yn hytrach nag yn llorweddol. Cwestiynodd fy arbenigedd a sefyll yn y diwydiant ar sail fy nghyfeiriadedd fideo. Roedd yn frawychus am ychydig resymau: Mae fideos yn ymwneud â'u gallu i swyno a chyfathrebu'r neges. Nid wyf yn credu bod cyfeiriadedd yn cael unrhyw effaith

Mewnwelediadau: Ad Creative sy'n Gyrru ROI ar Facebook ac Instagram

Mae rhedeg ymgyrchoedd hysbysebu effeithiol ar Facebook ac Instagram yn gofyn am ddewisiadau marchnata rhagorol ac ad-greadigol. Bydd dewis y delweddau cywir, copi ad, a galwadau i weithredu yn cynnig yr ergyd orau i chi o ran cyflawni nodau perfformiad ymgyrch. Yn y farchnad, mae yna lawer o hype allan yna ynglŷn â llwyddiant cyflym, hawdd ar Facebook - yn gyntaf, peidiwch â'i brynu. Mae marchnata Facebook yn gweithio'n dda iawn, ond mae'n gofyn am ddull gwyddonol o reoli ac optimeiddio ymgyrchoedd trwy'r dydd, bob dydd.

Templedi Ar Gyfer Pob Neges Testun y Gallech Eu Angen ar gyfer Eich Busnes

Mae fel botwm hawdd modern. Ac eithrio ei fod yn gwneud popeth na allai teclyn swyddfa'r oes ddoe. Mae negeseuon testun yn ymwneud â ffordd mor syml, syml ac effeithiol o gyflawni bron unrhyw beth ym myd busnes heddiw. Mae awduron o Forbes yn galw neges destun yn marchnata'r ffin nesaf. A dyma'r un nad ydych chi am ei golli oherwydd mae pwysigrwydd symudol yn nhirwedd marchnata digidol heddiw o'r pwys mwyaf. Mae astudiaethau'n dangos bod 63% o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn cadw eu teclynnau

Mewnwelediadau Digidol Adobe: Cyflwr yr Undeb Digidol 2017

Mae Adobe Digital Insights wedi llunio ffeithlun hardd (a fyddem yn disgwyl unrhyw beth gwahanol?) Ar Gyflwr yr Undeb Digidol - yn canolbwyntio ar hysbysebu digidol a disgwyliadau defnyddwyr cysylltiedig. Efallai mai fy hoff beth am yr ffeithlun hwn yw eu bod wir wedi cymryd twmpathau o ddata a'i baru i nifer ddethol o arsylwadau a chasgliadau: Mae Costau Ad yn Codi - wrth i fwy o hysbysebwyr prif ffrwd droi at ddigidol, y galw am ofod hysbysebu a

Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa Americanaidd yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75 pwys. Beth sy'n Digwydd? Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tipio byd-eang. Rydyn ni'n clywed y niferoedd mawr trwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda ffonau smart eleni, yn fyd-eang. 600 miliwn yn fwy yn 2016. Ychwanegwch y cyfan gyda'r presennol