Echo Smartpen: Daliwch ef. Ailchwarae ef. Anfonwch ef.

Mae un peth yn sicr yn y diwydiant hwn ... mae unrhyw gyfarfod rhwng dau geek teclyn yn arwain at brynu mwy o declynnau! Pan ddywedodd Erin Sparks wrtha i am ei Echo Smartpen, mi wnes i geeked allan. Mae Erin yn rhedeg cwmni SEO Indianapolis ac, fel ninnau, mae'n mynychu cryn dipyn o gyfarfodydd gyda chleientiaid. Rwy'n un o'r hen fechgyn hynny nad ydyn nhw'n hoffi cymryd nodiadau ond yna mae'n rhaid gofyn am ragor o wybodaeth yn nes ymlaen pan anghofiais am yr hyn y gwnaethon ni siarad