Dyddiadau a Stats Allweddol Mae angen i chi Gwybod Pennawd i mewn i Dymor Gwyliau 2014

Y llynedd, gwnaeth 1 o bob 5 defnyddiwr BOB UN o'u siopa Nadolig ar-lein! Yikes… a rhagwelir y bydd traean o’r holl siopwyr ar-lein eleni yn prynu trwy eu ffôn clyfar neu lechen. Mae 44% yn siopa o dabled ac mae bron pawb yn defnyddio eu bwrdd gwaith i siopa. Rydych chi mewn siâp bras eleni os nad ydych chi wedi optimeiddio'ch gwefannau a'ch e-byst ar gyfer siopwyr symudol a llechen - ond nid yw byth yn rhy hwyr i wneud hynny