Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n meddwl ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol ar gyfer myfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm eang sy'n cwmpasu tunnell o dir. Mae'r term marchnata cynnwys ei hun wedi dod yn norm yn yr oes ddigidol ... ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. O

Rhestr Wirio Cyfryngau Cymdeithasol: Strategaethau ar gyfer Pob Sianel Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnesau

Mae angen rhestr wirio braf ar rai busnesau i weithio ohoni wrth weithredu eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ... felly dyma un wych a ddatblygwyd gan y grŵp ymennydd cyfan. Mae'n ddull gwych, cytbwys o gyhoeddi a chymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol i helpu i adeiladu'ch cynulleidfa a'ch cymuned. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn arloesi’n gyson, felly maent wedi diweddaru eu rhestr wirio i adlewyrchu holl nodweddion diweddaraf a mwyaf y sianeli cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd. Ac mae gennym ni

Sut i Adeiladu a Thyfu Eich Rhestr E-bost

Mae Brian Downard o Eliv8 wedi gwneud gwaith gwych arall ar yr ffeithlun hwn a'i restr wirio marchnata ar-lein (lawrlwytho) lle mae'n cynnwys y rhestr wirio hon ar gyfer tyfu eich rhestr e-bost. Rydyn ni wedi bod yn gweithio ein rhestr e-bost, ac rydw i'n mynd i ymgorffori rhai o'r dulliau hyn: Creu Tudalennau Glanio - Rydyn ni'n credu bod pob tudalen yn dudalen lanio ... felly'r cwestiwn yw a oes gennych chi fethodoleg optio i mewn ar bob tudalen o eich gwefan trwy bwrdd gwaith neu symudol?

Canllaw Marchnata Cyflawn B2B i Slideshare

Nid wyf yn siŵr y byddwch yn dod o hyd i drafodaeth fwy trylwyr o'r manteision a'r strategaethau y tu ôl i ddefnyddio Slideshare ar gyfer marchnata B2B na'r Canllaw A-i-Z i SlideShare gan Feldman Creative. Mae'r cyfuniad o'r erthygl gyfan a'r ffeithlun isod yn wych. Mae SlideShare yn targedu defnyddwyr busnes. Mae traffig SlideShare yn cael ei yrru i raddau helaeth gan chwilio a chymdeithasol. Daw dros 70% trwy chwilio uniongyrchol. Mae traffig gan berchnogion busnes 4X yn fwy na Facebook. Mae traffig yn wirioneddol fyd-eang. Yn fwy na