Cyflwyno Widget Rotator Delwedd WordPress

DK New Media wedi cael yr ategyn WordPress hwn ar y llosgwr cefn ers cryn amser. Roedd y galw am ategyn rotator delwedd syml o ansawdd yn uchel nid yn unig i'n cleientiaid, ond hefyd i'r gymuned WordPress. Roedd yr ategion yr oeddwn wedi'u darganfod a addawodd wneud yr hyn yr oedd ei angen arnom naill ai wedi torri neu ddim yn gweithio o gwbl. Felly gwnaethon ni ein rhai ein hunain. Roedd y fersiwn gyntaf yn hyll, ac o ganlyniad ni chafodd ei hychwanegu at Ystorfa Plugin WordPress.

A yw Meincnodau Google yn Bwysig?

Heddiw cefais gylchlythyr gan Google Analytics, rhifyn cyntaf y gyfrol gyntaf a ddarllenwyd fel a ganlyn: Y mis hwn, rydym yn disodli'r adroddiad “meincnodi” safonol yn eich cyfrif Google Analytics gyda data a rennir yn y cylchlythyr hwn. Rydym yn defnyddio'r cylchlythyr hwn fel arbrawf i roi data mwy defnyddiol neu ddiddorol ar ddefnyddwyr Analytics. Daw'r data a gynhwysir yma o bob gwefan sydd wedi rhannu rhannu data anhysbys â Google Analytics. Dim ond y wefan honno

Sut i Gael Gwefan Newydd yn cael ei chwalu gan Google Yfory

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn lansio llawer o wefannau newydd. Wrth i AddressTwo dyfu a bod fy amser wedi rhyddhau, mae wedi creu storm berffaith o syniadau newydd ac amser rhydd i weithredu, felly rydw i wedi prynu dwsinau o barthau ac wedi gweithredu micro-wefannau chwith a dde. Wrth gwrs, dwi'n ddiamynedd hefyd. Mae gen i syniad ddydd Llun, ei adeiladu ddydd Mawrth, ac rydw i eisiau traffig ddydd Mercher. Ond gall gymryd dyddiau neu wythnosau cyn fy newydd

Sut i gael syniadau blog gan ddefnyddio Google

Fel y gwyddoch efallai, mae blogio yn weithgaredd marchnata cynnwys gwych a gall arwain at well safleoedd peiriannau chwilio, hygrededd cryfach, a phresenoldeb gwell ar y cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, un o'r agweddau anoddaf ar flogio yw cael syniadau. Gall syniadau blog ddod o lawer o ffynonellau, gan gynnwys rhyngweithio â chwsmeriaid, digwyddiadau cyfredol, a newyddion y diwydiant. Fodd bynnag, ffordd wych arall o gael syniadau blog yw defnyddio nodwedd canlyniadau gwib newydd Google yn unig. Y ffordd i