Beth Yw Ffeiliau Gwe Craidd Google a Ffactorau Profiad Tudalen?

Cyhoeddodd Google y byddai Core Web Vitals yn dod yn ffactor graddio ym mis Mehefin 2021 ac mae disgwyl i'r broses gyflwyno gael ei chwblhau ym mis Awst. Mae'r Folks yn WebsiteBuilderExpert wedi llunio'r ffeithlun cynhwysfawr hwn sy'n siarad â phob un o Ffactorau Gwe Craidd Google (CWV) a Ffactorau Profiad Tudalen, sut i'w mesur, a sut i wneud y gorau o'r diweddariadau hyn. Beth yw Vitals Gwe Craidd Google? Mae'n well gan ymwelwyr eich gwefan wefannau sydd â phrofiad tudalen gwych. Yn

Mae Cywasgiad Delwedd yn Angenrheidiol ar gyfer Optimeiddio Chwilio, Symudol a Throsi

Pan fydd dylunwyr graffig a ffotograffwyr yn cynhyrchu eu delweddau terfynol, fel rheol nid ydyn nhw wedi'u optimeiddio i leihau maint y ffeil. Gall cywasgiad delwedd leihau maint ffeil delwedd yn sylweddol - hyd yn oed 90% - heb leihau ansawdd i'r llygad noeth. Gall lleihau maint ffeil delwedd fod â chryn dipyn o fanteision: Amseroedd Llwyth Cyflymach - gwyddys bod llwytho tudalen yn gyflymach yn darparu profiad gwell i'ch defnyddwyr lle na fyddant yn gwneud hynny

Sut Mae Eich Gwefan Araf Yn Cael Eich Busnes

Flynyddoedd yn ôl, bu’n rhaid i ni fudo ein gwefan i westeiwr newydd ar ôl i’n gwesteiwr presennol ddechrau mynd yn arafach ac yn arafach. Nid oes unrhyw un eisiau symud cwmnïau cynnal ... yn enwedig rhywun sy'n cynnal nifer o wefannau. Gall ymfudo fod yn broses eithaf poenus. Ar wahân i'r hwb cyflymder, cynigiodd Flywheel fudo am ddim felly roedd yn fuddugoliaeth. Doedd gen i ddim dewis, serch hynny, o ystyried bod cryn dipyn o'r gwaith rydw i'n ei wneud yn optimeiddio safleoedd

Pam ddylai'ch cwmni dalu am DNS wedi'i reoli?

Tra'ch bod chi'n rheoli cofrestriad parth mewn cofrestrydd parth, nid yw bob amser yn syniad gwych rheoli ble a sut mae'ch parth yn datrys ei holl gofnodion DNS eraill i ddatrys eich e-bost, is-barthau, gwesteiwr, ac ati. Prif fusnes eich cofrestryddion parth. yn gwerthu parthau, nid yn sicrhau bod eich parth yn gallu datrys yn gyflym, ei reoli'n hawdd, a bod ei ddiswyddiad wedi'i ymgorffori. Beth yw Rheoli DNS? Mae DNS Management yn blatfformau sy'n rheoli gweinydd System Enw Parth

Sut i Gyflymu Eich Safle WordPress

Rydym wedi ysgrifennu, i raddau helaeth, effaith cyflymder ar ymddygiad eich defnyddwyr. Ac, wrth gwrs, os oes effaith ar ymddygiad defnyddwyr, mae yna effaith ar optimeiddio peiriannau chwilio. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli nifer y ffactorau sy'n rhan o'r broses syml o deipio tudalen we a chael y llwyth tudalen hwnnw i chi. Nawr bod hanner bron pob traffig safle yn symudol, mae hefyd yn hanfodol cael pwysau ysgafn, cyflym iawn