Pam ddylai'ch busnes fod yn barod ar gyfer y gwyliau

Gyda Dydd Sadwrn Busnesau Bach a Dydd Gwener Du ar y gweill, mae'r ffeithlun hwn yn ceisio egluro pam ei bod mor bwysig cael eich busnes yn barod ar gyfer y gwyliau. Dyma Chwe Rheswm i gael Eich Busnes yn Barod Symudol ar gyfer y Gwyliau gan Tamara Weintraub, Rheolwr Marchnata Cynnwys, ReachLocal. Mae defnyddwyr yn Dibynnu ar Symudol Maent yn Chwilio am Wybodaeth Leol Maent yn Defnyddio Chwiliad Symudol Maent Eisiau Bargeinion Gwyliau Maent yn Siopa ar Ddyfeisiau Lluosog. Maent yn Darllen E-bost ar Farchnata Symudol Symudol yn

Dylunio Tudalennau Cynnyrch E-fasnach Effeithiol

Mae miliynau o wefannau e-fasnach ar gael a, diolch byth, mae datblygwyr, dylunwyr ac ymgynghorwyr sy'n gweithio ar wefannau e-fasnach wedi profi bron pob iteriad o dudalen cynnyrch i sicrhau'r trawsnewidiadau mwyaf posibl. Mae Invesp wedi cyhoeddi rhai ystadegau eithaf syfrdanol o ran safleoedd e-fasnach: Cyfradd gadael cart siopa ar gyfartaledd yw 65.23% Dim ond 2.13% yw cyfradd trosi cyfartalog siop E-fasnach, yr uchaf yw gwerth archeb ar gyfartaledd (AOV) yr isaf effeithiolrwydd tudalen cynnyrch

5 Siopwr Ar-lein yn Dyfarnu'r Gwyliau

Rhannodd y Folks yn Maxymiser eu ffeithlun diweddaraf, 5 Siopwr Ar-lein yn Rheolaeth y Interwebs Gwyliau. Rwy'n gwerthfawrogi mewnwelediad fel hyn yn fawr oherwydd mae gormod o'r data sydd ar gael yn pwyntio at y siopwr cyffredin ... ac yna'n torri'r data i lawr yn ôl rhyw, oedran ac incwm. Y gwir yw bod yna lawer o wahanol ysgogiadau i bobl brynu. Mae Maxymiser yn nodi 5 personas dylanwadol siopwyr. Nhw yw'r heliwr bargen, y tro cyntaf ar-lein

Arferion Rhagbrynu Siopwyr

Mae defnyddwyr heddiw wedi datblygu ymddygiadau unigryw cyn prynu - hyd yn oed wrth siopa'n lleol. Mae'r defnydd o gymwysiadau symudol a'r we symudol cyn prynu all-lein yn cynyddu mewn poblogrwydd. Mae defnyddwyr yn dod o hyd i leoedd i siopa, darllen adolygiadau, chwilio am fargeinion ac ymchwilio i'r cynnyrch. Y newyddion gwych i fanwerthwyr yw bod siopa yn bersonol yn dal yn hanfodol. Yn bersonol, rydw i'n tueddu i ymchwilio ar-lein a phrynu ar-lein ... oni bai fy mod i'n awyddus i gael y cynnyrch yn fy

Awgrymiadau Siopa Lleol ar gyfer y Tymor Gwyliau

Fe wnaethon ni bostio am Milo, caffaeliad o eBay. Nod Milo yw sicrhau bod pob cynnyrch ar bob silff ym mhob stori ar gael ar y we. Ac maen nhw eisoes yn gwthio siopau adwerthu y tymor gwyliau hwn! Mae yna rai awgrymiadau gwych yma a chyfleoedd i allfeydd manwerthu ychwanegu at eu gwerthiannau instore trwy yrru traffig i'w siop ar-lein. Mae'n swnio fel ei bod hi'n bryd cynhesu'r Jingle Bells a'r cwcis Gingerbread, a dechrau gyrru