Marchnatwyr: Cydnabod yr Ymddygiadau hyn sy'n Ganolog i Brynu Prydain

A welsoch chi beth wnes i yno? Defnyddiodd y Midwesterner hwn sillafu ymddygiad Prydain yn hytrach nag ymddygiad. Roeddwn i eisiau profi i bawb pa mor fydol ydw i… ai peidio. Dwi erioed wedi bod i'r Deyrnas Unedig er gwaethaf treftadaeth yr Alban a Phrydain ar ochr fy Mam o'r teulu. (Gwelwch hynny? Fe wnes i eto!) Iawn, hiwmor o'r neilltu (doh!), Dyma wybodaeth wych a gipiwyd gan CM Brand. Rwy'n credu mewn gwirionedd bod hyn

10 Tueddiadau E-Fasnach y Byddwch Yn eu Gweld yn cael eu Gweithredu yn 2017

Nid oedd yn rhy bell yn ôl nad oedd defnyddwyr mor gyffyrddus â mewnbynnu eu data cardiau credyd ar-lein i brynu. Nid oeddent yn ymddiried yn y wefan, nid oeddent yn ymddiried yn y siop, nid oeddent yn ymddiried yn y llongau ... nid oeddent yn ymddiried yn unrhyw beth. Flynyddoedd yn ddiweddarach, serch hynny, ac mae'r defnyddiwr cyffredin yn gwneud mwy na hanner eu holl bryniannau ar-lein! Ynghyd â gweithgaredd prynu, detholiad anhygoel o lwyfannau e-fasnach, cyflenwad diderfyn o safleoedd dosbarthu, a

Bod yn Bersonol mewn Byd Gorlawn

Yn y gofod manwerthu cystadleuol heddiw, mae pethau wedi'u personoli yn gwahaniaethu brandiau yn y frwydr i ddal sylw defnyddwyr. Mae cwmnïau ar draws y diwydiant yn ymdrechu i ddarparu profiad cofiadwy, personol i gwsmeriaid i adeiladu teyrngarwch a gwella gwerthiant yn y pen draw - ond mae'n haws dweud na gwneud. Mae creu'r math hwn o brofiad yn gofyn am yr offer i ddysgu am eich cwsmeriaid, meithrin perthnasoedd a gwybod pa fath o gynigion y bydd ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt, a phryd. Yr hyn sydd yr un mor bwysig yw gwybod

Dyfodol Me-Fasnach a Manwerthu

Mae manwerthu yn newid yn gyflym - ar-lein ac oddi ar-lein. Yn draddodiadol, mae gan sefydliadau manwerthu ymylon elw isel a chyfaint uchel erioed i gynhyrchu'r canlyniadau busnes yr oedd eu hangen arnynt i oroesi. Rydym yn gweld trosiant cyflym ym maes manwerthu y dyddiau hyn lle mae technoleg yn cyflymu twf ac yn cynyddu effeithlonrwydd. Mae sefydliadau manwerthu nad ydyn nhw'n manteisio yn marw ... ond mae manwerthwyr sy'n trosoledd technoleg yn berchen ar y farchnad. Sifftiau demograffig, y chwyldro technoleg, a galw defnyddwyr am fwy personol

Pam ddylai'ch busnes fod yn barod ar gyfer y gwyliau

Gyda Dydd Sadwrn Busnesau Bach a Dydd Gwener Du ar y gweill, mae'r ffeithlun hwn yn ceisio egluro pam ei bod mor bwysig cael eich busnes yn barod ar gyfer y gwyliau. Dyma Chwe Rheswm i gael Eich Busnes yn Barod Symudol ar gyfer y Gwyliau gan Tamara Weintraub, Rheolwr Marchnata Cynnwys, ReachLocal. Mae defnyddwyr yn Dibynnu ar Symudol Maent yn Chwilio am Wybodaeth Leol Maent yn Defnyddio Chwiliad Symudol Maent Eisiau Bargeinion Gwyliau Maent yn Siopa ar Ddyfeisiau Lluosog. Maent yn Darllen E-bost ar Farchnata Symudol Symudol yn