Sut mae Tabledi yn Newid Arferion Siopa

Os yw Cynnwys yn Frenin, yna rhaid i UX fod yn Frenhines. Gyda thwf dramatig ffonau symudol a thabledi, efallai mai profiad y defnyddiwr (UX) fydd yn cael yr effaith fwyaf ar dwf gwerthiant y tu allan i ansawdd y cynnwys ei hun. Ni ellir gwadu'r profiadau hyn mwyach a rhaid eu hystyried wrth i chi fireinio'ch presenoldeb ar-lein. Daw'r ffeithlun hwn o Monetate: Mae'r farchnad dabled gynyddol wedi gwneud deall tueddiadau mewn caledwedd yn bwysig wrth optimeiddio