Cinegif: Dylunio Sinemâu a Gifs wedi'u hanimeiddio

Er nad yw fideo yn cael ei chwarae gan gleientiaid e-bost modern, gallwch ddal i ddal sylw eich cynulleidfa gyda gifs wedi'u hanimeiddio. Gall gif animeiddiedig wedi'i ddylunio'n dda gynyddu eich cyfraddau clicio drwodd e-bost gan ddigidau dwbl ac maen nhw'n edrych yn wych ar eich gwefan arferol heb yrru ymwelwyr i ffwrdd. Nid yw ymwelwyr wedi arfer gweld symudiad cynnil mewn delwedd yng nghynnwys y porwr neu o'i gwmpas oni bai eu bod yn clicio botwm chwarae. Y cwestiwn i ddylunwyr yw sut mae rhywun