Taith y Cwsmer ac Awtomeiddio Cadw Optimove

Un o'r technolegau hynod ddiddorol, mwy datblygedig a welais yn yr IRCE oedd Optimove. Meddalwedd ar y we yw Optimove a ddefnyddir gan farchnatwyr cwsmeriaid ac arbenigwyr cadw i dyfu eu busnesau ar-lein trwy eu cwsmeriaid presennol. Mae'r meddalwedd yn cyfuno'r grefft o farchnata â gwyddoniaeth data i helpu cwmnïau i gynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid a gwerth oes trwy awtomeiddio marchnata cadw mwy personol ac effeithiol o lawer. Mae cyfuniad unigryw'r cynnyrch o dechnolegau yn cynnwys modelu cwsmeriaid uwch, dadansoddeg rhagfynegol i gwsmeriaid, hyper-dargedu cwsmeriaid,

Marchnata Meddalwedd Awtomeiddio: Chwaraewyr a Chaffaeliadau Allweddol

Dros 142,000 o fusnesau yn defnyddio meddalwedd awtomeiddio marchnata. Y 3 rheswm gorau yw cynyddu arweinwyr cymwys, cynyddu cynhyrchiant gwerthu, a gostyngiad mewn marchnata uwchben. Mae'r diwydiant awtomeiddio marchnata wedi tyfu o $ 225 miliwn i dros $ 1.65 biliwn yn ystod y 5 mlynedd diwethaf Mae'r ffeithlun canlynol o Marketing Automation Insider yn manylu ar esblygiad meddalwedd awtomeiddio marchnata o Unica dros ddegawd yn ôl trwy gaffaeliadau gwerth $ 5.5 biliwn sydd wedi dod â ni i'r

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio