Cyfrinach: Tyfwch Eich Gwerthiant Siop Ar-lein Gyda'r Llwyfan Marchnata E-Fasnach Cyflawn Hwn

Mae cael platfform marchnata wedi'i optimeiddio'n dda ac awtomataidd yn elfen hanfodol o bob gwefan e-fasnach. Mae yna 6 cham gweithredu hanfodol y mae'n rhaid i unrhyw strategaeth farchnata e-fasnach eu defnyddio mewn perthynas â negeseuon: Tyfu Eich Rhestr - Ychwanegu gostyngiad i'w groesawu, enillion deillio-i-ennill, hedfan allan, ac ymgyrchoedd bwriad ymadael i dyfu eich rhestrau a darparu mae cynnig cymhellol yn hanfodol i dyfu eich cysylltiadau. Ymgyrchoedd - Anfon e-byst croeso, cylchlythyrau parhaus, cynigion tymhorol, a thestunau darlledu i hyrwyddo cynigion a

Sut i Gadw Eich Dyddiad Hawlfraint wedi'i Ddiweddaru'n Raglennol Ar Eich Gwefan neu'ch Siop Ar-lein

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed yn datblygu integreiddiad Shopify ar gyfer cleient sy'n eithaf cadarn a chymhleth ... mwy i ddod ar hynny pan fyddwn yn ei gyhoeddi. Gyda’r holl ddatblygiad yr ydym yn ei wneud, roeddwn yn embaras pan oeddwn yn profi eu safle i weld bod yr hysbysiad hawlfraint yn y troedyn wedi dyddio…yn dangos y llynedd yn lle eleni. Roedd yn amryfusedd syml gan ein bod wedi codio maes mewnbwn testun i'w arddangos

Beth yw Bwriad Ymadael? Sut mae'n cael ei Ddefnyddio i Wella Cyfraddau Trosi?

Fel busnes, rydych chi wedi buddsoddi tunnell o amser, ymdrech ac arian i ddylunio gwefan neu wefan e-fasnach wych. Mae bron pob busnes a marchnatwr fel ei gilydd yn gweithio'n galed i gael ymwelwyr newydd i'w gwefan ... maent yn cynhyrchu tudalennau cynnyrch hardd, tudalennau glanio, cynnwys, ac ati Cyrhaeddodd eich ymwelydd oherwydd eu bod yn meddwl bod gennych yr atebion, y cynhyrchion, neu'r gwasanaethau yr oeddech yn eu chwilio canys. Ond gormod o weithiau, mae'r ymwelydd hwnnw'n cyrraedd ac yn darllen pob un ohonyn nhw

Gorffennol, Presennol a Dyfodol Tirwedd Marchnata'r Dylanwadwyr

Mae'r degawd diwethaf wedi bod yn un o dwf aruthrol ar gyfer marchnata dylanwadwyr, gan ei sefydlu fel strategaeth hanfodol ar gyfer brandiau yn eu hymdrechion i gysylltu â'u cynulleidfaoedd allweddol. Ac mae disgwyl i'w hapêl bara wrth i fwy o frandiau geisio partneru â dylanwadwyr i ddangos eu dilysrwydd. Gyda chynnydd e-fasnach gymdeithasol, ailddosbarthu gwariant hysbysebu i farchnata dylanwadwyr o'r teledu a'r cyfryngau all-lein, a mwy o fabwysiadu meddalwedd blocio hysbysebion sy'n rhwystro

Y ffordd hawsaf i leihau'ch CSS Shopify Sydd wedi'i Adeiladu Gan Ddefnyddio Newidynnau Hylif

Fe wnaethom adeiladu gwefan Shopify Plus ar gyfer cleient sydd â nifer o osodiadau ar gyfer eu harddulliau yn y ffeil thema wirioneddol. Er bod hynny'n fanteisiol iawn ar gyfer addasu arddulliau'n hawdd, mae'n golygu nad oes gennych ffeil dalennau arddull rhaeadru statig (CSS) y gallwch chi ei lleihau'n hawdd (lleihau mewn maint). Weithiau cyfeirir at hyn fel cywasgu CSS a chywasgu eich CSS. Beth yw minio CSS? Pan fyddwch chi'n ysgrifennu at ddalen arddull,