Llongau Am Ddim yn erbyn Disgowntio

Nid wyf mor siŵr y gallwch chi gyfateb i'r ddwy strategaeth hyn o ddenu cwsmeriaid. Mae'n ymddangos i mi fod disgowntio yn ffordd wych o gael rhywun i'ch safle e-fasnach, ond efallai mai llongau am ddim yw'r ffordd i gynyddu cyfraddau trosi. Rwy'n chwilfrydig hefyd pa mor ffyddlon yw siopwyr bargeinion. Os ydych chi'n disgowntio'n serth, a yw pobl ryw ddydd yn dychwelyd ac yn prynu heb y gostyngiad? Os ydych chi'n cynnig llongau am ddim, onid yw hynny'n nodwedd o'ch gwefan