Sut mae Ymddygiad Siopa Ar-lein a Llongau yn Esblygu yn 2015

Amser Darllen: 3 Cofnodion Rydw i i fyny yn Chicago yn IRCE ac yn mwynhau'r digwyddiad yn llwyr. Mae'r arddangosfa mor fawr fel nad wyf yn siŵr fy mod i'n mynd i'w gwneud trwy'r digwyddiad cyfan o ystyried y diwrnodau cwpl rydw i yma - mae yna rai cwmnïau anhygoel y byddwn ni'n ysgrifennu amdanyn nhw. Mae'r ffocws gwallgof absoliwt ar ganlyniadau pwyllog gan bob arddangoswr yma yn adfywiol hefyd. Weithiau pan fyddaf yn mynychu digwyddiadau marchnata eraill, mae'n ymddangos bod rhai o'r sesiynau a'r ffocws

26 Cam at Greu Busnes E-Fasnach Llwyddiannus yn 2015

Amser Darllen: 2 Cofnodion Erbyn 2017, amcangyfrifir y bydd gwerthiannau e-fasnach yn cyrraedd $ 434 biliwn yn yr Unol Daleithiau. Rydyn ni wedi bod yn datblygu'r wefan hon mewn gwirionedd i ychwanegu rhai datrysiadau a strategaethau e-fasnach ar ôl profi rhai datrysiadau adrodd awtomataidd y llynedd. Llawer mwy i ddod yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf - rydyn ni'n addo! Datblygodd Platfformau E-Fasnach yr ffeithlun hwn gyda strategaethau e-fasnach a fydd yn eich helpu i ddatblygu busnes cynaliadwy a chanolbwyntio ar yr hyn y dylech ei wneud i lwyddo, o dargedu'r

Llawenydd Clicio

Amser Darllen: <1 munud Gwyddoniaeth yw e-fasnach - ond nid yw'n ddirgelwch. Mae'r manwerthwyr ar-lein gorau wedi clirio llwybr i'r gweddill ohonom trwy weithredu miloedd o strategaethau profi a darparu reams o ddata i eraill eu gweld a dysgu ohonynt. Heddiw, mae bron i draean o gyfanswm y boblogaeth Rhyngrwyd yn siopa ar-lein. Ar gyfer manwerthwyr, mae'r nifer hwn yn profi pŵer cynyddol gwerthiannau ar-lein. Er mwyn denu'r defnyddwyr cysylltiedig hyn, rhaid i fanwerthwyr wneud prynu ar eu gwefan yn ddymunol,

Llongau Am Ddim yn erbyn Disgowntio

Amser Darllen: <1 munud Nid wyf mor siŵr y gallwch chi gyfateb i'r ddwy strategaeth hyn o ddenu cwsmeriaid. Mae'n ymddangos i mi fod disgowntio yn ffordd wych o gael rhywun i'ch safle e-fasnach, ond efallai mai llongau am ddim yw'r ffordd i gynyddu cyfraddau trosi. Rwy'n chwilfrydig hefyd pa mor ffyddlon yw siopwyr bargeinion. Os ydych chi'n disgowntio'n serth, a yw pobl ryw ddydd yn dychwelyd ac yn prynu heb y gostyngiad? Os ydych chi'n cynnig llongau am ddim, onid yw hynny'n nodwedd o'ch gwefan