Sut i Wneud Eich Cynnwys yn fwy Rhannadwy

Teitl yr ffeithlun hwn yw'r Fformiwla Ddirgel ar gyfer The Perfect Viral Share mewn gwirionedd. Dwi'n hoff iawn o'r ffeithlun ond dwi ddim yn ffan o'r enw ... yn gyntaf, dwi ddim yn credu bod fformiwla. Nesaf, nid wyf yn credu bod cyfran berffaith. Rwy'n credu bod cyfuniad o ffactorau a digwyddiadau sy'n arwain at rannu cynnwys gwych. Mae peth ohono'n lwc syml wrth iddo fynd o flaen y dde

Sut mae Marchnata Cymdeithasol yn Codi Hysbysebu Traddodiadol

Nid wyf yn gwrthwynebu o gwbl i hysbysebu a thalu am ddyrchafiad, ond nid yw llawer o berchnogion busnes a hyd yn oed rhai marchnatwyr yn gwahaniaethu rhwng y gwahaniaeth. Yn aml, mae marchnata cymdeithasol yn cael ei ystyried fel sianel arall yn unig. Er ei bod yn strategaeth ychwanegol i'w hychwanegu at eich marchnata, mae cymdeithasol yn cynnig cyfle gwahanol iawn. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn tarfu ar y dirwedd hysbysebu byth ers iddo ffrwydro i'r olygfa a chynnig metrigau y gellir eu holrhain nad oedd marchnatwyr ond yn breuddwydio amdanynt. Efo'r

5 Elfen o Gynnwys Feirysol

Mae'r bobl dda yn Social Media Explorer wedi postio ffeithlun, 5 Elfen Allweddol o Gynnwys Feirysol, gan Intersection Consulting. Yn bersonol, dwi ddim yn hoffi'r gair firaol am yr ffeithlun hwn ... Rwy'n hoffi'r gair y gellir ei rannu. Lawer gwaith gallwch chi ragori ar y disgwyliadau ar bob elfen allweddol yn yr ffeithlun hwn - ond nid yw'n golygu ei fod yn mynd yn firaol. Ysgrifennodd Leo Widrich drosodd ar y Blog Buffer bost gwych am yr hyn sy'n gwneud i gynnwys ledaenu. Ynddo,

Yr Offer a'r Apiau sy'n fy nghadw mewn busnes

Mae'r chwe mis diwethaf wedi bod yn heriol gan fy mod i wedi cychwyn fy musnes fy hun. Yr her fwyaf yw llif arian ... rydych chi'n darganfod yn gyflym, er eich bod chi'n gweithio'n galed, nad yw arian o reidrwydd yn llifo yn y drws. O ganlyniad, rydw i'n rhedeg yn fain ac yn gymedrig. Nid wyf hyd yn oed wedi siopa am ofod swyddfa ar y pwynt hwn. Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu dadansoddiad o fy offer o'r grefft. Nid oes gen i unrhyw beth arbennig ac rydw i'n gweithio iddo mewn gwirionedd