CometChat: API Testun, Testun Grŵp, Llais, a Sgwrs Fideo a SDKs

P'un a ydych chi'n adeiladu cymhwysiad gwe, ap Android, neu ap iOS, mae gwella'ch platfform gyda'r gallu i'ch cwsmeriaid sgwrsio â'ch tîm mewnol yn ffordd anhygoel o wella profiad cwsmeriaid a dyfnhau ymgysylltiad â'ch sefydliad. Mae CometChat yn galluogi datblygwyr i adeiladu profiad sgwrsio dibynadwy a llawn sylw i unrhyw ap symudol neu we. Ymhlith y nodweddion mae Sgwrs Testun 1-i-1, Sgwrs Testun Grŵp, Dangosyddion Teipio a Darllen, Arwyddo Sengl (SSO), Llais a Fideo

ApexChat: Ymateb i'ch Webchat 24/7 Gydag Asiantau Sgwrsio Gwybodus

Roedd rhai cleientiaid i ni yn eithaf hapus gyda'r sgwrs roedden nhw wedi'i hintegreiddio i'w gwefannau ... nes i ni ddatgelu newyddion ofnadwy. Pan wnaethom ddadansoddi'r arweinwyr sgwrsio, yr hyn a welsom oedd bod yr arweinwyr oedd â chyswllt uniongyrchol â chynrychiolydd fel arfer yn cau ar ôl trefnu apwyntiad gyda'r cleient. Y Broblem Gyda Sgwrs Gwe Dim ond yn ystod eu horiau swyddfa yr ymatebodd y cleientiaid i sgwrs yn uniongyrchol. Roedd unrhyw sgwrs y tu allan i oriau gwaith yn gofyn am e-bost

3 Allwedd i Adeiladu Rhaglen Farchnata Sgwrs Llwyddiannus

Gall chatbots AI agor y drws i brofiadau digidol gwell a mwy o drawsnewidiadau cwsmeriaid. Ond gallant hefyd dancio profiad eich cwsmer. Dyma sut i wneud pethau'n iawn. Mae defnyddwyr heddiw yn disgwyl i fusnesau ddarparu profiad personol ac ar alw 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod o'r flwyddyn. Mae angen i gwmnïau ym mhob diwydiant ehangu eu dull er mwyn rhoi’r rheolaeth y maent yn ei cheisio i gwsmeriaid a throsi’r mewnlifiad ohonynt

5 Peth y mae angen ichi eu hystyried cyn Lansio Eich Gwefan E-Fasnach

Meddwl am lansio gwefan e-fasnach? Dyma bum peth y mae'n rhaid i chi eu hystyried cyn lansio'ch gwefan e-fasnach: 1. Have The Right Products Mae'n haws dod o hyd i'r cynnyrch cywir ar gyfer busnes e-fasnach na'i wneud. Gan dybio eich bod wedi culhau cylch y gynulleidfa, rydych chi am werthu iddo, mae'r cwestiwn nesaf o beth i'w werthu yn codi. Mae yna sawl peth y mae'n rhaid i chi wirio amdanynt wrth benderfynu ar gynnyrch. Mae angen i chi wneud hynny