Y 4 Cam I Weithredu Neu Lanhau Data CRM Er mwyn Mwyhau Eich Perfformiad Gwerthu

Mae cwmnïau sy'n dymuno gwella eu perfformiad gwerthu fel arfer yn buddsoddi mewn strategaeth weithredu platfform rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Rydyn ni wedi trafod pam mae cwmnïau'n gweithredu CRM, ac mae cwmnïau'n aml yn cymryd y cam ... ond mae'r trawsnewidiadau'n aml yn methu am rai rhesymau: Data - Ar adegau, mae cwmnïau'n dewis dadlwytho data o'u cyfrifon a'u cysylltiadau i lwyfan CRM a'r nid yw'r data yn lân. Os ydyn nhw eisoes wedi rhoi CRM ar waith,

Retina AI: Defnyddio AI Rhagfynegol i Optimeiddio Ymgyrchoedd Marchnata a Sefydlu Gwerth Oes Cwsmer (CLV)

Mae'r amgylchedd yn newid yn gyflym i farchnatwyr. Gyda'r diweddariadau iOS newydd sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd gan Apple a Chrome yn dileu cwcis trydydd parti yn 2023 - ymhlith newidiadau eraill - mae'n rhaid i farchnatwyr addasu eu gêm i gyd-fynd â rheoliadau newydd. Un o'r newidiadau mawr yw'r gwerth cynyddol a geir mewn data parti cyntaf. Nawr mae'n rhaid i frandiau ddibynnu ar ddata optio i mewn a pharti cyntaf i helpu i yrru ymgyrchoedd. Beth yw Gwerth Oes Cwsmer (CLV)? Gwerth Oes Cwsmer (CLV)

Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, mae gweithredu platfform rheoli perthynas â chwsmer (CRM) yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol mae hefyd yn gur pen. Mae buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg. Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer a

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Freshsales: Denu, Ymgysylltu, Agos, a Meithrin Arweinwyr Ar Gyfer Eich Busnes Mewn Un Llwyfan Gwerthu

Mae mwyafrif y platfformau CRM a galluogi gwerthu yn y diwydiant yn gofyn am integreiddiadau, cydamseriadau a rheolaeth. Mae cyfradd fethu uchel wrth fabwysiadu'r offer hyn oherwydd mae'n eithaf aflonyddgar i'ch sefydliad, y rhan fwyaf o'r amser yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghorwyr a datblygwyr gael popeth i weithio. Heb sôn am yr amser ychwanegol sy'n ofynnol wrth fewnbynnu data ac yna ychydig neu ddim deallusrwydd na mewnwelediad i daith eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Mae Freshsales yn