Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Freshsales: Denu, Ymgysylltu, Agos, a Meithrin Arweinwyr Ar Gyfer Eich Busnes Mewn Un Llwyfan Gwerthu

Mae mwyafrif y platfformau CRM a galluogi gwerthu yn y diwydiant yn gofyn am integreiddiadau, cydamseriadau a rheolaeth. Mae cyfradd fethu uchel wrth fabwysiadu'r offer hyn oherwydd mae'n eithaf aflonyddgar i'ch sefydliad, y rhan fwyaf o'r amser yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghorwyr a datblygwyr gael popeth i weithio. Heb sôn am yr amser ychwanegol sy'n ofynnol wrth fewnbynnu data ac yna ychydig neu ddim deallusrwydd na mewnwelediad i daith eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Mae Freshsales yn

Zymplify: Marchnata fel Gwasanaeth i Fusnesau Bach

Mae datblygu cyflym, fframweithiau ac integreiddiadau yn parhau i roi llwyfannau ar y farchnad sy'n darparu llu o nodweddion am gostau sylweddol is bob blwyddyn. Mae Zymplify yn un o'r llwyfannau hynny - platfform marchnata cwmwl sy'n darparu'r holl nodweddion sy'n angenrheidiol i fusnes bach ddenu, caffael ac adrodd ar dennyn ar-lein. Fodd bynnag, mae'n ei wneud am lai na'r mwyafrif o'r llwyfannau awtomeiddio marchnata eraill ar y farchnad. O'r safle: mae Zymplify yn

Act-On: Awtomeiddio Marchnata wedi'i Adeiladu at Ddiben, SaaS, Cwmwl

Marchnata digidol yw marchnata modern. Mae ei gwmpas eang yn rhychwantu tactegau allan ac i mewn, strategaethau cynhyrchu plwm a meithrin, a rhaglenni optimeiddio cylch bywyd cwsmeriaid ac eiriolaeth. Er mwyn llwyddo, mae angen datrysiad marchnata digidol ar farchnatwyr sy'n llawn gallu, yn hyblyg, yn rhyngweithredol â systemau ac offer eraill, yn reddfol, yn hawdd ei ddefnyddio, yn effeithiol ac yn gost-effeithlon. Yn ogystal, mae 90 y cant o fusnesau ledled y byd yn llai; felly hefyd eu timau marchnata. Fodd bynnag, nid yw'r atebion awtomeiddio marchnata mwyaf cynhwysfawr wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion

Casglu Arweinwyr Newydd Net: Nodi ac Anfon yr Arweinwyr Gorau yn Salesforce

Mae busnesau'n ei chael hi'n anodd dehongli mynyddoedd o ddata am eu cwsmeriaid a'r hyn sy'n eu cymell. Mae bron yn amhosibl gweld y goedwig o'r coed pan fydd pobl yn canolbwyntio ar eu system recordio yn erbyn tynnu mewnwelediadau defnyddiol o'r holl signalau mewn systemau gwahanol fel Salesforce, Marketo a Google Analytics, yn ogystal â ffynonellau anstrwythuredig o'r we. Ychydig iawn o gwmnïau sydd â'r adnoddau neu'r arbenigedd i fwyngloddio eu data a chymhwyso dadansoddeg sy'n penderfynu

Gwerthu a Marchnata: The Original Game of Thrones

Mae hwn yn ffeithlun gwych gan dîm Pardot ar sefydliadau lle mae gwerthu a marchnata yn ei chael hi'n anodd alinio eu hunain. Fel ymgynghorydd marchnata, rydyn ni wedi cael trafferth gyda sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau hefyd. Un mater allweddol yw bod sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau yn aml yn cymhwyso'r un disgwyliadau ag sydd ganddynt ar gyfer eu tîm gwerthu i'r tîm marchnata. Rydyn ni'n cael ein cyflogi gan sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau oherwydd eu bod nhw'n sylweddoli nad yw eu brand wedi adeiladu ymwybyddiaeth, awdurdod ac ymddiriedaeth ar-lein a bod eu gwerthiant

Mae Defnyddio Blaenoriaethu Gwerthu yn Dyblu Eich Trosiadau Gwerthu Allanol

Roeddwn i ddim ond yn cael trafodaeth yr wythnos hon gyda Phrif Swyddog Gweithredol SaaS sydd wedi bod yn brwydro i logi talent gwerthu cynhyrchiol. Er eu bod yn sgorio ac yn blaenoriaethu eu harweinwyr i mewn, mae'r tîm yn aml yn araf i gysylltu â'r arweinwyr ac mae eu galwad yn trwybwn yn ofnadwy. Mae'n cymryd math arbennig o berson gwerthu i wneud 70+ o alwadau'r dydd, ond dyna'n union sydd ei angen ar gychwyn os yw'n gobeithio gyrru digon o werthiannau i fwydo'n llwyddiannus