Seicoleg a ROI Lliw

Rwy'n sugnwr ar gyfer ffeithlun lliw ... rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi sut mae rhywiau'n dehongli lliwiau, lliw, emosiwn a brandio ac a yw lliwiau'n effeithio ar ymddygiad prynu ai peidio. Mae'r ffeithlun hwn yn rhoi manylion y seicoleg a hyd yn oed yr enillion ar fuddsoddiad y gallai cwmni eu sicrhau trwy ganolbwyntio ar y lliwiau maen nhw'n eu defnyddio trwy gydol eu profiad defnyddiwr. Mae emosiynau sy'n cael eu dwyn yn ôl lliw yn fwy seiliedig ar brofiadau personol nag ar yr hyn y dywedir wrthym y dylent ei gynrychioli. Efallai y bydd y lliw coch

Canlyniadau Pleidlais: Pa mor Optimistaidd Ydym Ni Am Afal?

Daeth y bleidlais yr wythnos diwethaf ar amser difrifol ond roedd yn rhaid gofyn ... a yw pobl yn credu y byddai Apple yn goroesi heb Mr Jobs wrth y llyw? Mae'n gwestiwn pwysig i bobl yn y diwydiant marchnata am ychydig o resymau ... yn gyntaf yw'r caledwedd y mae'n cefnogi llawer o'r diwydiant cyhoeddi digidol, yr ail yw cefnogi nwyddau Apple (iPads, iPhones, Safari, ac ati) ac yn drydydd, gan ddatblygu staff y dyfodol. Roedd ymatebion yn ffafriol na Apple