1WorldSync: Gwybodaeth am Gynnyrch a Rheoli Data y gellir ymddiried ynddo

Wrth i werthiannau e-fasnach barhau i dyfu ar gyflymder brawychus, mae nifer y sianeli y gall brand werthu arnynt hefyd wedi tyfu. Mae presenoldeb manwerthwyr ar apiau symudol, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gwefannau e-fasnach ac mewn siopau corfforol yn darparu sawl sianel cynhyrchu refeniw arall i ymgysylltu â defnyddwyr arnynt. Er bod hyn yn gyfle mawr, gan rymuso defnyddwyr i brynu cynhyrchion bron unrhyw bryd ac unrhyw le, mae hefyd yn creu sawl her newydd i fanwerthwyr o ran sicrhau bod gwybodaeth am gynnyrch