Rhannu ein Llwyddiannau a'n Methiannau 2015!

Waw, am flwyddyn! Efallai y bydd llawer o bobl yn edrych ar ein stats ac yn ymateb gyda mi ... ond ni allem fod yn hapusach gyda'r cynnydd y mae'r wefan wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yr ailgynllunio, y sylw cynyddol i ansawdd ar swyddi, yr amser a dreulir ar ymchwil, mae'r cyfan yn talu ar ei ganfed yn sylweddol. Gwnaethom y cyfan heb gynyddu ein cyllideb a heb brynu unrhyw draffig ... twf organig yw hwn i gyd! Hepgor sesiynau hepgor o ffynonellau sbam atgyfeirio, dyma

Pa fetrigau i fesur effeithiolrwydd effeithiolrwydd marchnata gyda nhw

Oherwydd bod angen amser a momentwm ar awdurdod cynnwys adeiladu, mae cwmnïau yn aml yn teimlo'n rhwystredig wrth fesur effeithiolrwydd y strategaeth ac alinio'r metrigau hynny â'r refeniw a gynhyrchir. Rydym yn tueddu i drafod metrigau yn nhermau dangosyddion blaenllaw a metrigau trosi gwirioneddol. Mae'r ddau yn gysylltiedig, ond mae angen rhywfaint o waith i gydnabod effaith hoffterau - er enghraifft - ar drawsnewidiadau. Efallai bod y hoffterau Facebook yn ymwneud yn fwy â'ch hiwmor bywiog ar eich tudalen Facebook